Lasse 2016-07-18 13:58:45

Om Alpingruppa

Generell informasjon om alpingruppa

Vi ønsker alle utøvere og foreldre velkommen til alpingruppa. De ulike gruppene er forholdsvis små og oversiktlige, og vi har et godt sosialt miljø. All trening er frivillig, men for at alpingruppa skal fungere best mulig for alle involverte parter, så er det viktig at utøverens ambisjonsnivå, treningsinnsats, ferdigheter og mulighet for oppfølging fra foreldre stemmer overens med de ulike gruppenes treningsopplegg. Alpingruppa legger stor vekt på foreldreoppfølging. Vi ønsker at foreldre kan være med å hjelpe til i bakken med praktiske gjøremål. Dette gjelder både når man er i Vardåsen og på skisamling.

Alpingruppen har et styre som jobber uavhengig av de forskjellige aldersgruppene. Styrets oppgave er å tilrettelegge og støtte aktivitetene slik at rammevilkårene blir så gode som mulig. For mer informasjon om styret, se egen side.

For hver gruppe er det utpekt en oppmann. Oppmannens oppgave er å ordne det praktiske i forbindelse med treninger og samlinger. For mer detaljer, se under menyene for treningsgrupper.

Alle barn må kunne ta heisen alene og klare å komme ned bakken. Det er foreldrenes ansvar og vi oppfordrer derfor foreldrene til å være med i bakken. For å unngå unødige skader er det ikke tillatt å ha skjerf, snorer, gummierte parkdresser etc. i bakken.

Vi er foreldre som driver gruppa på dugnad, enten det gjelder administrative oppgaver eller trenerjobben. Vi forsøker å få til et inkluderende miljø hvor både barn og voksne finner seg til rette. Vi ønsker foreldre som er villige til å delta enten det er renn vi arrangerer, vakt i varmestua 1 kveld i løpet av sesongen eller det er ved å hjelpe til på treninger. Vi tilbringer mye tid i bakken og ved å være aktiv her er man med på å skape en hyggelig stemning i stedet for å være passiv tilskuer. Både barn og voksne har mye igjen for det.

Nybegynnere

Nybegynnere er hjertelig velkommen til å delta i våre treningsgrupper.De vil bli gitt oppgaver tilpasset ferdighetsnivå. Vi har god erfaring med å tilpasse treningsopplegg etter nivå slik at alle får en positiv utvikling.Mer informasjon om dette finnes under menyen for treningsgrupper.

 

Hvilket utstyr trenger utøveren? 

Barna må ha ski med skarpe stålkanter. Disse må slipes jevnlig og gjerne prepareres for å ta best mulig vare på skiene og gliflatene.
Det er forbudt å stille med parkdresser som er gummiert bak, Slike dresser blir meget glatte når barna faller noe som kan få svært uheldige konsekvenser. Likeledes er det forbudt med snorer, skjerf og lignende som kan gjøre at barna henger igjen i heisen.

Det er absolutt ikke nødvendig å kjøpe nytt utstyr. Dette er ofte dyrt, og brukt utstyr kan være veldig bra. Mange utøvere vokser raskt og trenger stadig nytt utstyr.

Tips på hva du skal se etter ved kjøp av nytt og brukt utstyr:

 1. Hvordan skiene ser ut på oversiden er ikke avgjørende, det er undersiden du skal se på.
 2. Se etter at belegget ikke har store sår eller riper, og at belegget er jevnt – ikke bulker. Hold skien og legg øyet ned til belegget, se bortover overflaten.
 3. At kantene ikke er brukt opp. Se at det er igjen stålkant fra undersiden av belegget og ut, slik at du har noe å arbeide med (slipe kanter). At kantene er jevne. Dette er ikke så viktig, men du kan unngå en tidkrevende jobb med sliping. Dra tuppen av neglen mot den spisse delen av kanten. Du kjenner fort hakk eller ujevnheter. Småhakk er ikke farlig, det får man bort ved å bruke et bryne eller en fin fil.
 4. At det ikke er noen sprekker i selve konstruksjonen (på sidene).
 5. At skiene ikke er sprengt/ bøyd. Hold skiene sammen og se at de ligger jevnt inntil hverandre når du presser dem sammen (det er litt spenn i skiene).
 6. At sort belegg ikke er grått/ hvitaktig, da er belegget oksidert og vil gi dårligere gli. Dette kan komme av at skiene ikke blir smurt regelmessig, eller at sålen har blitt brent.

Hva du trenger (basic):

 • Ski
 • Staver
 • Skisko er viktig. At skoene passer godt på foten og har passelig stivhet er svært viktig.
 • Hjelm
 • Ryggplate
 • Briller
 • Hansker/ Votter

Viderekomne:

 • Ekstra når man skal kjøre leddstaurteknikk i slalom, gjelder viderekomne.
 • Knebeskyttere
 • Håndbeskyttere på staver
 • Ryggplate
 • Bøyle til hjelm, beskyttelse for ansiktet.