Bandygruppens tillitsvalgte

Årets bandystyre består av:

Leder: Cathrine Os / Madeleine Schia -  bandy@asker-skiklubb.no - som har det overordnete ansvar for drift og utvikling av bandygruppa. bandy@asker-skiklubb.no

Kasserer: Anders Finsrud - som har hovedansvar for lage budsjett og å følge opp regnskapet ihht Asker skiklubbs retningslinjer samt søke om tilskudd. ASBandy.Okonomi@gmail.com

Styremedlem: Anne-Beth Kjøsterud 

Styremedlem: Frederic Avelange

Styremedlem: Torleif Galteland

Styremedlem med ansvar for sportslig og kompetanseutvikling for alle tillitsvalgte. Mangler - er du interessert? Ta kontakt med leder! ASBandy.NK@gmail.com


Lagledere – foreldre med engasjement og tilstedeværelse

Lagleders oppgave er å sørge for at laget alltid har trener og nødvendig ustyr til enhver trening.

  • Melde på laget til cuper og evt seriespill
  • Lage og oppdatere laglister
  • Bidra med kommunikasjon og dialog mellom spillere, foreldre, trenere og styret


Trenere – ungdom med bandybakgrunn
 

Vi satser på å utvikling av unge trenere med bandyerfaring og ferdigheter. Som klubb er vi avhengig av unge trenere som kan bidra til kvalitet og stabilitet på treningene. Bandystyret har de to siste sesongene søkt om tilskuddet fra Asker Idrettsråd og fått tildelt noe midler for å utvikle disse unge trenerne. Kompetanseutvikling er navlestrengen for oss, da gode trenere motiverer og inspirerer spillerne, som gjør at foreldre føler seg trygg på opplegget vårt og som gir ekte mestring og idrettsglede. Dette arbeidet vil kommende bandystyre fortsette å utvikle. 


Bandyforeldre – tilrettelegger og bidragsyter 

Tilrettelegger for at spiller har nødvendig utstyr, kommer tidsnok til trening og kamp og heier på laget Bidragsyter ved å betale aktivitetskontingent og ved behov stille opp på dugnadsarbeid. Blant annet å være banevakt.