Styret i Barneidretten 2016

Gruppeleder
Oddvar Schjøtt-Høiholt
413 33 282
oddvarhoiholt@gmail.com

Kasserer
Anne Karine Fuglerud
994 67 534 
annekfuglerud@gmail.com

Informasjonsansvarlig
Solfrid Harbu
951 04 077
solfrid.harbu@outlook.com
 
Treneransvarlig
Peter Christiansen
415 73 793
peter.christiansen@apotek1.no

Aktivitetsansvarlig
Christian Jensen
906 14 205
gchrjensen@gmail.com