foreldre.png

Her finner du en en veiledning på hvordan du skal registrere ditt barn på Asker Skiklubb og barnefotball. Har du spørsmål eller problemer kan du først ta kontakt med laglederen eller snakke med andre foreldre du kjenner. 

Hvordan registrere ditt barn i Asker Skiklubb fotball?

 

ENflag.png

  Here is a description on how to register your child to the Asker Skiklubb (membership Asker sport club) and to the football activity.

How to register your child to football?

 

Foreldrerolle i barnefotball

Som foreldre er det også din rolle og ditt ansvar og være aktiv og bidra i laget. Du kan sikkert hjelpe til av og til på trening, stille opp for kjøring av barn til kamper og cuper, eller komme med frukt eller kake. Barna synes det er veldig gøy når dere er med å ser på både kamper og trening.

Det er også viktig at du blir kjent med foreldrevettregler for barnefotball, som også er en del av "Fair Play" konseptet.

For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog med foreldregruppa. Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik at de blir bevisst sin rolle. Foreldremøter er en god arena for å skape og vedlikeholde denne bevisstheten. Bruk gjerne Foreldrevettreglene som en inngang til foreldremøter.

  1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
  2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
  3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
  5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Det handler om respekt – ikke sant?

 

Nyttig lenker / usefull links

Booklet "Welcome to us"