Laurent Sauret 2016-04-10 00:56:10

Generelt om barnefotballgruppa

Asker skiklubb barnefotballgruppa har det samme verdigrunnlag, følger de samme målsettingene, føringer og regler som er gitt av fotballforbundet. Alle tillitsvalgte i klubben skal kjenne til disse og følge dem. I Asker skiklubb har vi ca 800 barn fordelt på over 60 lag ! Dette i seg selv bør være et godt argument for å ha en ganske stor fokus på hvordan barnefotballen bør drives.

Hovedmålet med barnefotballen er å gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lags- og klubbmiljøer. Dette hovedmålet må gjenspeiles ved at alle ledere og trenere i barnefotballen bidrar til at alle tiltak i fotballregi skal være til barnets beste. Barna skal videre gis mulighet til å oppleve et fotballspill tilpasset deres utviklingsnivå.

Målet med barnefotballen vil en nå ved å legge forholdene til rette slik at flest mulig barn trives i kontakt med fotballspillet og fotballmiljøet. Det er aktiviteten og måten den blir lagt til rette og ledet på, som skaper forutsetning for trygghet og mestring og dermed trivsel hos det enkelte barn. Virksomheten danner dermed et godt grunnlag for å skape tilhørighet til et fotballmiljø – og derigjennom varig interesse for fotballen. Videre er det viktig å bidra til å skape gode oppvekstvilkår der målet er at flest mulig barn skal få et best mulig tilbud over lengst mulig tid. Fotballen skal være ledende i forhold til å innby til forståelse og samarbeid med andre idretter og frivillige organisasjoner der dette er naturlig ut fra lokale muligheter. Lokalt legger Asker Skiklubb til rette for at barn som ønsker å delta i flere idretter og/eller i andre organisasjoner får mulighet til dette. Det må derfor arbeides aktivt for å koordinere alle tilbud som gis lokalt. Barnefotballen bør primært utfoldes i nærmiljøet.

Høsten det året barnet fyller 12 år, vil jentene som ønsker å spille fotball i regi av Asker Skiklubb, bli overført til Asker Kvinner Fotball, og guttene til Ungdomsfotballen i skiklubben.

Det er fra høsten 2018 slutt på at guttene går automatisk over til Asker Fotball. Hoveddelen av fotballen, også på guttesiden skal foregå i Asker Skiklubb. Noen få av de aller beste, vil etter en periode i skiklubben, bli tilbudt å være med på elitesatsning i regi av Asker Fotball. Asker Fotball skal ta inn totalt 20 gutter per årgang, fra flere klubber i kommunen.