Anlegg og baner

Fotballgruppa disponerer anlegget på Føyka (grus, gress og kunstgress), banene på Borgen, (grus og kunstgress), Risenga (grus og kunstgress), og i tillegg en rekke løkker og velbaner tilhørende de respektive skoler og vel. 

For informasjon om banefordeling, kontakt askfotball.bane@gmail.com.

Aktiviteter

24.03.2021
Årsmøte

18:30 - 21:00

Store Sal