For trenere og lagledere

Takk til alle dere foreldre som stiller opp som lagledere og trenere! 
Klubben kunne ikke klart seg uten deres utrettelige innsats og engasjement.

 
Styret er opptatt av å bygge en klubb med et sterkt fellesskap, både når det gjelder verdier, det sosiale og det fotballfaglige. Vi ønsker at dere som trenere og lagledere bidrar aktivt til dette.
 
Hvert lag skal ha en utdannet trener, som lager treningsopplegget. Foreldre bidrar som assistenttrenere og lagledere.
 
Lagleder:
Lagleders oppgaver omfatter følgende:
  • Påmeldinger til serie, innrapportering av resultater, dommerbetaling
  • Laglister og adresser
  • Informere om kamper og holde orden på hvem som kommer på kamper
  • Informere om alt som skjer rundt laget
  • Kontakt med trenere
Assistenttrener:
Assistenttreners hovedoppgave er å hjelpe hovedtrener(e) med å gjøre treningene mest mulig effektive. Dette omfatter følgende:
  • Assistere hovedtrenere med oppsett og klargjøring til øvelser
  • Assistere under øvelsene
  • Sørge for at hovedtrener(e) kan fokusere på treningsoppgaven
  • Sørge for at det blir minst mulig dødtid mellom øvelsene
  • Passe på at spillerne har fokus på fotball under hele treningen
Politiattest:
Trenere og lagledere må ha god vandel og fremvise politiattest før de tiltrer. Fremgangsmåte: 1) Søknad om politiattest fylles ut av AFK v/styret og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. AFK sender søknaden til politiet. 2) Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til AFK. 3) Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til politiattestansvarlig i Asker Skiklubb ved personlig frammøte.Attesten skal ikke lagres hos Asker Skiklubb, kun registreres for kontroll. For søknadsskjema, klikk her
 
Verktøy og informasjon:
https://www.fotball.no finner du verktøy og informasjon som er nyttig for deg som lagleder eller trener. 
 
 
 
 
 

Aktiviteter

24.03.2021
Årsmøte

18:30 - 21:00

Store Sal

21.06.2021
Sommeridrettsskole 2021

08:30 - 15:30

Føyka