livwien57945 2016-11-02 16:27:30

Fotballforsikringen 2016

Gjensidige Forsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen.

 

Generelt

 • Fotballforsikringen frem til 2021.
 • Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene.
 • All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.
 • Forsikringsbevis- og vilkår finner du på forsikringssiden vår
 • Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen

 

For deg som skal søke om forsikring, så er det viktig å vite at Fotballforsikringen er en grunnforsikring.

Mer informasjon om fotballforsikringen på forbundet sine hjemmesider:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Idrettens Skadetelefon:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/idrettens-skadetelefon/ 

Forsikring av barn 0-12 år

 • Gjensidige Forsikring er fra 1. januar 2015 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på Barneidrettsforsikringen.
 • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
 • Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret.
 • Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. mars 2015).
 • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

 

Lagsforsikring 13-19 år

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.

Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

 

Lagsforsikring senior

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.

Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars måned.

 • Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager.
 • Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning fra 1. mars 2016.
 • Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp.
 • Spillere uten gyldig forsikring har ikke tilgang til Skadetelefonen og vil ikke kunne benytte forsikringen ved skade.

 

For påmeldte lag som trekkes innen 1. mars får klubben tilbakebetalt hele forsikringspremien

Aktiviteter

21.06.2021
Sommeridrettsskole 2021

08:30 - 15:30

Føyka

23.06.2021
Føyka Fotball Camp

09:00 - 16:00

Føyka, Asker Idrettspark

09.08.2021
Fotballakademi sommeren 2021

09:00 - 15:00

Borgen kunstgress, Asker

09.08.2021
Keeperakademi sommeren 2021

09:00 - 15:00

Borgen kunstgress, Asker

09.08.2021
Føyka Fotball Camp

09:00 - 16:00

Føyka, Asker Idrettspark