Velkommen til Asker Fotball Kvinner!

Har du lyst til å spille fotball med oss?

 

Uansett om du er nybegynner eller har spilt før ønsker vi deg hjertelig velkommen. Du kan begynne hos oss som enkeltspiller eller sammen med laget ditt.

Asker Fotball Kvinner (AFK) har et seniorlag, juniorlag og aldersinndelte lag (fra 12 år). Vi har minst 1 utdannet hovedtrener på hvert lag, samt en rekke dyktige foreldre som stiller opp som trenere.

AFK er opptatt av både topp og bredde. Fotballopplæringen skal preges av idrettsglede. AFK skal ha et tilpasset tilbud til den enkelte spiller ut fra spillerens ønsker, behov og ambisjoner.

Det skal være trygt og sosialt å spille fotball i AFK. Ledere og trenere skal respektere og motivere spillerne, og bidra til et positivt samhold i spillergruppen.

AFK er en klubb for fotballspillere i Askers nærområde. Klubbens aktiviteter baserer seg hovedsaklig på frivillighet.

Bli med, da vel!

 

For å melde deg inn, klikk "Bli Medlem".