Sportsplan

 

 

Asker Fotball Kvinners sportsplan

AFKs sportsplan er et strategisk dokument som tar for seg følgende temaer:

  • Klubbens struktur
  • Verdier
  • Overordnede mål
  • Sportslige mål
  • Spillerutvikling
  • Lagledelse, trenere og foreldre
  • Rekruttering og forhold til andre klubber
  • Utstyr

Her er gjeldende sportsplan Kvinnefotball i Asker Skiklubb