Sportsplan

Asker Fotball Kvinners sportsplan

ASKK satser på å utvikle spillere selv. Spill i øvre divisjoner skal være fundamentert på en stamme av lokale spillere, med utgangspunkt i 50% bosatt i Asker kommune

ASKK skal ha et differensiert tilbud til alle som ønsker å spille fotball ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner – og tilbudene skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte

ASKK satser bådetopp og bredde. Breddesatsingen i egen regi er fundamentet for å lykkes med toppsatsing

Fotballopplæringen i ASKK skal preges av idrettsglede

Fokus på prestasjonsforbedringer og mindre på resultat i de yngste årsklassene. Det skal være en utfordring for alle.

Skal rykke opp og etablere klubben i 2. divisjon. Videre opprykk til 1. divisjon vil være basert på tilgjengelige ressurser (vi kjenner vår historie)
 
Sportslig leder,
Asker Skiklubb Fotball Kvinner
Leslie Tangen
Tlf:: 90674987