Fotballoppstart i Asker skiklubb

I forbindelse med skolestart, så ønsker vi i Asker Skiklubb å gi et tilbud til alle 1.klassinger på skolene Jansløkka, Bondi, Drengsrud, Rønningen, Hagaløkka og Asker internasjonale skole.

2019-08-28
svein433a

Lagene vil bli inndelt i jente og guttelag fordelt på klassene, eller der det er hensiktsmessig at to eller flere klasser stiller lag sammen så gjøres dette.

Lagene vil bli tildelt treningstid og bane i sine nærområder fra september av og så langt det er mulig frem til vinteren/snøen faller. Trening om vinteren oppfordrer vi til å skje innendørs i gymsal pga vanskelig banekapasitet mellom 15.okt-15.april. Asker skiklubb vil fordele tid og sted til de enkelte lag.

Lagene må stille med egen foreldretrener og lagleder. For å komme godt i gang er vi avhengig av at noen kan ta tak i dette og sette i gang noen prosesser rundt omkring på skolene. Lagene bestemmer selv hvor mange de ønsker å ha med i sitt støtteapparat og i hvilke funksjoner. Erfaringsmessig kan det være lurt å ha en økonomiansvarlig som har oversikt på lagkassen.

Vi vet at lagsport er en viktig bidragsyter for å skape et godt sosialt og trygt miljø for jenter og gutter på skolen, klassen og i nærmiljøet. Foreldrene finner også en fin møteplass slik at de blir bedre kjent med hverandre og hverandres barn. Alt dette er med på å skape gode relasjoner mellom foreldre og barn, som gir trygghet i en ny hverdag som kan oppleves som utfordrende for våre aller minste.

Fotball i Asker skiklubb skal være for alle, og vi ønsker spesielt å tilrettelegge for at jenter, innvandrere og økonomisk vanskeligstilte kan være med å spille fotball så lenge som mulig.

Se for øvrig også mer om barnefotball i Asker skiklubb:

https://www.asker-skiklubb.no/Fotball/Barnefotball-sidemeny/Om-barnefotball0.html

Alle foreldre vil bli kalt inn til et foreldremøte i september når alt er klart.

 

Registeringslink: https://forms.gle/5MA1RbfcaUbYi3t16

Innmelding i Asker skiklubb, se: https://www.asker-skiklubb.no/Fotball/Barnefotball-sidemeny/For-foreldrene-/-for-parents.html

 

Velkommen til oss!

Ta gjerne kontakt med:

Reidar Gundersen

Administrativ leder

Asker Skiklubb Fotball

E-Post: fotball@asker-skiklubb.no

Mobil: 90651188

Hjemmeside: Asker Skiklubb Fotball

 

 

Aktiviteter

03.08.2020
Nestlè-lekene 2020(sommeridrettskolen har fått nytt navn)

08:30 - 15:30

Føyka