Styret i Asker Skiklubb Fotball Kvinner 2020

Gruppestyreleder: Hans Knut Liknes                       Ansvarsområde: Gruppeleder
E-post:
hans.knut.liknes@lifi.no                 Tlf: 915 53 375              

·         Styremedlem:                   Leslie Tangen                  Ansvarsområde: Sportslig leder    
E-post:
leslietangen@hotmail.com             Tlf: 906 74 987                

·         Styremedlem:                   Trond Wetlesen              Ansvarsområde: Kommunikasjon
E-post:
trondwetlesen@yahoo.no               Tlf: 93 48 48 21                 

·         Styremedlem:                   Trond Øverli                    Ansvarsområde: Økonomi      
E-post:
trond@overliregnskap.no               Tlf: 907 60 371                 

·         Styremedlem:                   Øivind Gultvedt               Ansvarsområde: Utstyr, dugnad og fotballskolen 
E-post:
oivind@abanlegg.no                      Tlf: 958 04 005               

·         Styremedlem:                   Hilde Haugbotn               Ansvarsområde: Medlemsregister og fakturering               
E-post:
haugbotn@gmail.com                    Tlf. 930 43 350          

Styremedlem:                   Geir Haugland                 Ansvarsområde:  
E-post:
ghaugland1@gmail.com                 Tlf. 413 18 986

Felles epost:  post@askerfk.no

 

Styret skal sørge for:

  • God ledelse av Asker Skiklubb Fotball Kvinner
  • Forsvarlig virksomhet iht. Asker Skiklubb Fotball Kvinners formål

Fokusområder:

  • Strategi og helhetlig tenkning
  • Sportslig organisering og utvikling
  • Intern støtte og motivasjon
  • Profilering og markedsføring
  • Økonomi og administrasjon

Alle årganger stiller med en representant i styret. Styret fordeler oppgavene seg i mellom. Styrerepresentanter er normalt sett valgt for en 2-års periode (mars til mars).