Styret i Asker Skiklubb Fotball Kvinner 2020

 • Gruppestyreleder
 • Hans Knut Liknes                       
 • Ansvarsområde: Gruppeleder
 • E-post: afk-leder@gmail.com                 
 • Tlf: 915 53 375 

 • Styremedlem                   
 • Leslie Tangen                 
 • Ansvarsområde: Sportslig leder     
 • E-post: leslietangen@hotmail.com             
 • Tlf: 906 74 987     

 • Styremedlem                   
 • Trond Wetlesen              
 • Ansvarsområde: Kommunikasjon
 • E-post: trondwetlesen@yahoo.no               
 • Tlf: 93 48 48 21                 

 • Styremedlem                   
 • Trond Øverli                   
 • Ansvarsområde: Økonomi      
 • E-post: trond@overliregnskap.no               
 • Tlf: 907 60 371

 • Styremedlem                   
 • Øivind Gultvedt              
 • Ansvarsområde: Utstyr, dugnad og fotballskolen 
  E-post: oivind@abanlegg.no                      
 • Tlf: 958 04 005               

 • Styremedlem                  
 • Hilde Haugbotn              
 • Ansvarsområde: Medlemsregister og fakturering               
  E-post: haugbotn@gmail.com                    
 • Tlf. 930 43 350

 • Styremedlem                   
 • Geir Haugland                
 • Ansvarsområde: Styremedlem 
 • E-post: ghaugland1@gmail.com                 
 • Tlf. 413 18 986

 

 • Styremedlem
 • Kjell Simensen
 • Ansvarsområde: Sponsor-ansvarlig
 • E-post: kjell@vildkje.no
 • Tlf. 970 55 655

Felles epost:  post@askerfk.no

Styret skal sørge for:

 • God ledelse av Asker Skiklubb Fotball Kvinner
 • Forsvarlig virksomhet iht. Asker Skiklubb Fotball Kvinners formål

Fokusområder:

 • Strategi og helhetlig tenkning
 • Sportslig organisering og utvikling
 • Intern støtte og motivasjon
 • Profilering og markedsføring
 • Økonomi og administrasjon

Styrerepresentanter er normalt sett valgt for en 2-års periode (mars til mars).