Styret i Asker Skiklubb Fotball Kvinner 2018-19

Rolle Navn E-post Tlf Ansvarsområde
Gruppestyreleder Reidun Hansen afk.leder@gmail.com   Gruppeleder
Styremedlem Trond Wetlesen trondwetlesen@yahoo.no 93 48 48 21 Kommunikasjon
Styremedlem Leslie Tangen     Sportslig leder
Styremedlem Tore Jan Jordan tjj@sgp.no 995 00 792 Sportslig koordinator
Styremedlem Trond Øverli trond@overliregnskap.no 907 60 371 Økonomi
Styremedlem Øyvind Gultvedt oivind@abanlegg.no  958 04 005 Utstyr, dugnad og fotballskolen
Styremedlem Merete Helner Nilsen meretehn@hotmail.com 909 70 583 Medlemsregister og fakturering
Styremedlem  

 

  Administrasjon

Felles epost:  post@askerfk.no

 

Styret skal sørge for:

  • God ledelse av Asker Fotball Kvinner
  • Forsvarlig virksomhet iht. Asker Fotball Kvinners formål

Fokusområder:

  • Strategi og helhetlig tenkning
  • Sportslig organisering og utvikling
  • Intern støtte og motivasjon
  • Profilering og markedsføring
  • Økonomi og administrasjon

Alle årganger stiller med en representant i styret. Styret fordeler oppgavene seg i mellom. Styrerepresentanter er normalt sett valgt for en 2-års periode (mars til mars).