Dugnad og frivillig arbeid

All aktivitet i friidrettsgruppa drives på frivillig basis, med unntak av trenerne som lønnes. For å kunne tilby gode trenere og treningsfasiliteter, samt dekke stevneutgifter for den enkelte utøver etc, trengs dugnadsinntekter.
Alle aktive utøvere (foreldre) må derfor være med på to dugnader hvert år ─ en vårdugnad og en høstdugnad. (De siste årene har høstdugnaden vært en salgsdugnad av toalettpapir/tørkepapir, mens vårdugnad har vært noen dager i mai, der vi klargjør utearealene for Takeda i Asker sentrum, som er en sosial og hyggelig dugnad.
I tillegg må alle foreldre delta som funksjonærer på vårt eget friidrettsstevne, Askerlekene, en helg tidlig i juni.
Dessuten er friidretten avhengig av at foreldre kan hjelpe til på mindre stevner, som arrangeres i treningstiden.