Hva koster det å drive friidrett

For å trene med Friidrettsgruppa må man være innmeldt i Asker Skiklubb og betale tilhørende medlemskapskontingent. Se www.asker-skiklubb.no.
I tillegg må man være innmeldt i Friidrettsgruppa og betale aktivitetsavgift for Friidrett. For avgift, se nedenfor:
Medlemsskap i Asker Skiklubb:

Barn under 12 år  kr. 330,- pr. år
Ungdom 13-26 år  kr. 420,- pr. år
Voksen 27-66 år  kr. 600,- pr. år
Voksen 67 år og eldre  kr. 420,- pr. år
Livsvarig medlemsskap

 9000,-

Aktivitetsavgift(ny fra 15/4-2014):

10-12 år kr. 1500,- pr. sesong (sommer / vinter)
13-14 år kr. 2000,- pr. sesong (sommer / vinter), samt for veteraner
15-22 år kr. 2500,- pr. sesong (sommer / vinter)

Utgangspunktet er at aktivitetsavgift skal være betalt før man møter på første ordinære trening for sesongen. Sommersesongen vare fra slutten av april til ut september og vintersesongen varer fra ca. 15.oktober til midten av april. aktivitetsavgiften er noe redusert hvis man starter opp etter 1.januar i vintersesongen og etter 1.august i sommersesongen.