Første gang på stevne?

Første gang på fri-idrettsstevne?

Her er noen tips til deg som skal være med på stevne første gang! Det er lurt at en voksen som kanskje skal være med deg også leser dette, og tar det med som en liten huskelapp på de første stevnene.


Påmelding: Det er viktig å melde seg på i god tid før fristen går ut. Du melder deg på online via “Min idrett” https://minidrett.nif.no/
Brukernavn og passord får du ved å ta kontakt med ?
Det er lurt å ikke melde seg på i alle øvelser før du har fått litt erfaring. Velg ut det du har mest lyst til.

Tidsskjema: Dette mailes som regel ut dagen før stevne – eller legges ut på hjemmesiden vår.
En annen aktuell link er www.friidrett.no

Oppmøte/opprop: Normalt er det avkrysning på oppropslister senest en time før øvelsen starter. Du trenger også tid til å ta på startnummer, varme opp og tøye ut!

Opprop/oppmøte øvelsen: Foregår der hvor øvelsen foregår litt før start. Da blir alle ropt opp i den rekkefølgen dere skal starte i. Du må svare ved oppropet!

Premier: Deltagerpremier til alle i klasse 10-12 år (født 2000-02). Ellers til de tre beste, og noen ganger 1/3 premiering. Det varierer en del fra stevne til stevne.

Her kommer litt informasjon om de vanligste øvelsene:

Sprint (60m-100m-200m og hekkeøvelser)

Heat: Ofte er det mange med og dere blir delt inn i flere puljer (heat). Man prøver alltid å få til at du løper sammen med de som du er omtrent like god som. Når du er helt ny og ikke har noen ”pers” starter du med andre som er helt nye, og slipper ofte å løpe med de aller beste med en gang.

Startblokker: Dette trenger du ikke å bruke i 10-12 års klassene – mange i de yngste årsklassene starter med stående start. Når starteren (han eller hun med pistolen) skal starte dere, skjer dette:

- Starteren blåser i fløyta og roper: ”GJØR KLAR!” Da tar du raskt av deg oppvarmingstøyet (mange liker å ta av dette litt før) og stiller deg BAK startblokka eller 2 m bak streken
- Starteren sier: ”INNTA PLASSENE” Da stiller du deg ved streken eller setter deg i blokkene. Du må da være helt stille og nesten ikke røre deg når du først er ordentlig på plass.
- Starteren sier ”KLAR!” Da løfter du deg opp i blokka – eller bøyer deg litt forover ved streken hvis du står (Her må du også være rolig i kroppen!). Prøv å konsentrer deg om å se ned i bakken før starteren skyter og ikke se på starteren.
- Starteren SKYTER og du løper! Husk å løpe helt inn til mål – ikke slapp av før du er helt over målstreken!

Tjuvstart: Hvis dommeren skyter en gang til etter startskuddet er det tjuvstart og du går rolig tilbake til start. Du kan bare tjuvstarte 1 gang.
Han kan også blåse hardt i fløyta i stedet for å skyte en gang til.

Lengde: Her er det bare å ta løpefart og satse på ett bein inne imellom to hvite striper borte ved sandgropen. Dette heter satsfelt og er for klassene 10-13 årpå 50 cm. Du må ikke satse etter den siste stripen, da blir hoppet regnet som dødt – og ikke målt. Du får alle gyldige hopp målt fra der hvor du satser med foten inne i feltet til bakerste punkt i sanden. Husk å bøye deg forover når du lander, og ikke sett ned hånden bak deg i sanden!

Dommeren som står ved lengdegropen er ofte veldig flink til å forklare hva som skal skje! Du får treningshopp, og 3-6 forsøk i selve konkurransen.

Høyde: Her snakker dommeren med deg om hvilken høyde du vil begynne å hoppe på, og så begynner konkurransen på den laveste høyden noen har valgt. (for eks. 90 cm). Du får tre forsøk på å hoppe over denne høyden. Klarer du det, går du videre til neste høyde (95 cm) og får tre forsøk her også. Det er først når du har revet tre ganger på en høyde at du er ute av konkurransen.

Her får du også lov å ta treningshopp før dere begynner.

Kule:Her skal du ta sats inne i en ring, og det er veldig viktig at du går inn- og ut av ringen bakerst. Det er som regel en strek på begge sider av ringen som viser deg grensen! Foran ligger kastfeltet hvor kula lander. Når du har støtt kula ut i kastfeltet er det viktig at du holder begge beina i ringen før du går ut i bakkant av ringen, ellers blir støtet regnet som ugyldig og ikke målt.

Du får prøvestøt (prøvekast) og 3-6 forsøk i selve konkurransen.


Trenere/ledere: Vi er som oftest til stede på indre bane, og alltid på de prioriterte stevnene vi gir beskjed om. Vi prøver å hjelpe til ved start, innstilling av startblokker, gir tips og hjelp i kast- og hopp-øvelsene. Du må ikke være redd for å spørre oss eller dommerne som er ute på banen.

Foreldre/tilskuere: På innendørsstevnene må som regel alltid foreldrene være på tribunen. Dette er ikke så strengt på utendørsstevner, men man skal aldri heie på utøverene fra indre bane, og man må alltid være veldig forsiktig så man ikke går i veien for utøvere som er i banen eller i hopp-tilløpene. Snakk med oss så veileder vi!

Tonen og atmosfæren er god på friidrettsstevner – og det er ikke så ”skummelt” som man kanskje tror!! Det viktigste er å ha det gøy, og å gjøre sitt beste. Å slå ”persen” er en herlig følelse, hvilket nummer du blir er mindre viktig.

Vi gleder oss til å se deg!


Hilsen trenere og oppmenn i Friidrettsgruppa