Innkalling til Årlig møte i Asker SK Håndballgruppen, 1. mars kl 18.00 på Føyka

Dokumenter til møtet finner du lengst ned i artikkelen. Det blir ikke printet ut papirkopier til møtet. Ta med deg du trenger:) Velkommen til det årlige møtet i håndballgruppen. 

2017-02-15
marianne

Agenda:

1. Åpning av møtet

2. Konstituering

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden
 3. Valg av Referent
 4. Valg av Dirigent
 5. Valg av 2 representanter til å signere protokollen

FORRETNINGSORDEN

1. Det årlige møtet ledes av den valgte dirigenten.

2. Protokollen føres av den valgte referenten.

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.

4. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.

5.Det kan foreslås forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 

6. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.

7. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.

8. Alle vedtak avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

9. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

3. Behandle gruppestyrets årsberetning for 2016

4. Behandle revidert regnskap for 2016

5. Behandle forslag og saker

 1. Kostnadene til drift av håndballgruppen må justeres ned slik at fellesbelastningen på alle spillere blir generelt lavere enn i dag.
 2. Lagene må selv-finansieres og det bør derfor føres lag/gruppe-regnskap.

6. Fastsettelse av treningsavgift

7. Behandle budsjett 2017

8. Innstille kandidater til gruppestyret

9. Valgkomité 2018 

 • Saker som ønskes tatt opp på det årlige møtet må sendes gruppestyret senest innen onsdag 22. februar 2017. Saker sendes til: kontorleder@askerhandball.no.

 • Fullstendig saksliste og dokumenter blir gjort tilgjengelig 3 dager før det årlige møtet, 27. februar 2017.

 • For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingenten.
 • Endelig godkjenning av Resultat 2016 og Budsjett 2017 godkjennes på Asker Skiklubbs Årsmøte 30. mars 2017.
 • Det endelig gruppestyret velges på Skiklubbens Årsmøte 30. mars 2017.

Kalender

November
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Aktiviteter

23.11.2017
Håndballskolen 2017-18

17:00 - 18:00

Asker Videregående skole - Boblehallen

07.12.2017
Hovedstyremøte

19:00 - 22:00

Miljørommet, Føyka