Dommere


Kristbjørn Håland er dommeransvarlig i klubben. Du når ham på mail: dommer@askerhandball.no.

Kampsesongen, også for deg som er dommer, er nå igang. Som dommer må du, som et minimum, sjekke dommerdagboken ukentlig. Den finner du ved å klikke her

  • Søk opp Klubb = Asker SK, og Dommer = ditt eget navn

Det finnes mye nyttig informasjon på regionens dommer side. Den finner du ved å klikke her

  • Blant annet finner du skjema for å fylle ut reiseregninger!

Dersom du er forhindret fra å dømme, må du ta kontakt med dommerkontakt på dommer@askerhandball.no snarest mulig og gi beskjed!
Det er fremdeles ditt ansvar at vikar stepper inn for deg!
Oversikt over mulige vikarer for deg, finner du HER Dommere 2015-16.xlsx

Dommerhonorar i treningskamper

Vi oppfordrer dere til å kontakte våre lokale dommere, særlig de yngste, for dømming av treningskamper. Dette er nyttig trening for disse.
Følgende satser gjelder for treningskamper i sesongen 2016/2017:

KLASSE DOMMERHONORAR
8, 9 og 10 år Anbefalt 100,‐
11 og 12 år 150,‐
13 og 14 år 175,‐
15, 16 og 17 år 250,‐
18 og 20 år 300,‐
4.5.og 6.divisjon 300,‐
3. divisjon 550,-
J/G33 250,‐

RTEmagicC_facebook_logo.PNG.PNG