Kontaktinformasjon

Rolle Navn E-post Tlf
Hovedtrener Simen Gløersen simen.gloersen@yahoo.no 991 26 402
Hjelpetrener 1 Jan Ove Hagen janove.hagen@dnb.no 900 45 598 
Assistenttrener Kristin Rise kristin.riise@dnb.no 948 68 871 
Hovedoppmann Espen Lång el@blco.no 97699464
Oppmann 2 Solveig Bratli Skjerven 

Solveig.Bratli.Skjerven@storebrand.no

920 70 226
Arrangementsansvarlig 1 Anette Klev  anette(at)klev.no 997 98 936
Arrangementsansvarlig 2 Helle Bekkeli helle.bekkeli@proxdynamics.com 90564488
Økonomiansvarlig Nils Klev nils.kr@klev.net 900 25 787