marianne 2018-10-08 01:47:01

Jenter 2007 - 11 år

Høstferien er over og vi er i full gang. Håper det er flere jenter i Asker som ønsker å begynne med håndball. Dere er hjertlig velkomne på trening. Det er slik at man får prøvetrenere en 2.3 ganger før man bestemmer seg for å fortsette....noe vi håper du vil.

Vi trener følgende dager:

Tid: Tirsdager kl 18.30-19.30

Sted: Bobla v/Asker videregående skole

Tid: Tordager kl 18.30-20.00

Sted: Landøya Idrettshall (ny flott hall ved Landøya ungdomsskole)

 

Oppmann: Live Øde

Mobil: 99646066

Mail: liveode80@hotmail.com

 

Trener: Charlotte Gjone

Mobil:

Mail: cha_gjone@hotmail.com

 

Trener: Sigrid Valen-Sendstad

Mobil: 93076892

Mail: sigridvs00@live.no