Våre sponsorer

DNB

DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. DNB støtter idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål med betydelige beløp og er sponsor for breddesatsingen i Asker håndball.

www.dnb.no

Energima AS
Med Energima som samarbeidspartner er deres bygg garantert godt inneklima, god driftsikkerhet og effektiv energibruk. Vår omfattende kompetanse og erfaring, gjør oss til den ideelle leverandør innen ventilasjon og energieffektivisering av luftbehandlingsanlegg.

www.energima.no

SALVA AS

Asker SK Håndball har inngått en avtale med Salva AS. Denne avtalen omfatter salg av Salva-tekstiler gjennom klubbens egeninnsats, dvs dugnadssalg 2 ganger per år. Salva blir også sponsor for klubben.