Ledelsen og diverse utvalg

 

Daglig ledelse / Administrativ Leder

 

 

Stein Ervik

 Styremedlem og Ungdomsrepresentant

 

Tlf +47 40 76 21 01

 Vibeke Moe Ellingsen

 

kontorleder@askerhandball.no

 styremedlem@askerhandball.no

 

Ansvarlig for daglig drift av klubben, samt hovedkontakt mot Region Øst

 

 

 

 

Gruppestyreleder

Markedsansvarlig

 

Marianne Haga Valen-Sendstad

Ivar Berthling

 

leder@askerhandball.no

marked@askerhandball.no

 

+47 93 08 59 01 

 +47 90066509

 

Håndballens øverste leder. Ansvarlig for klubbens kontakter uttad og mot hovedstyret i Asker Skiklubb.

 

 

Økonomiansvarlig

Arrangementsansvarlig

 

Ivaretaes for tiden av Administrativ Leder

Mona Irene Børøen

 

 

arrangement@askerhandball.no

 

 

+47 90 83 61 08 

 

Håndballens kasserer. Hovedkontakt mot regnskapskontoret på Føyka.

Arrangementansvarlig og dugnadsansvarlig. 

 

Lagsansvarlig

Sportslig Ansvarlig 

 

Mona Irene Børøen

Aksel Michelet 

 

lagsansvarlig@askerhandball.no

sportslig@askerhandball.no 

 

+47 90 83 61 08                        

+47 91 32 31 67      

 

Ansvarlig for oppmenn, treningstider, rekruttering

Ansvarlig for alle sportslige aktiviteter samt ansvarlig for trenerkoordinator og trenere.

 

 

 

 

Andre kontaktpersoner tilknyttet håndballgruppen

 
 

Dommeransvarlig

Materialforvalter/Kioskansvarlig

 

Kristbjørn Håland

Mona Børøen  

dommer@askerhandball.no

   

+47 99 31 37 25

+47  90836108

 

 Ansvarlig for dommere tom 11 år og dommerutvikling

 

 

Treneransansvarlig (utenfor styret, under Sportslig leder)

 

 

IKO Håndball Coaching v/Igor Koprivica

 

 

ikohandball@hotmail.com

 

 

+47 92 28 48 88

 

 

Hovedkontakt for trenerrekruttering og treneroppfølging

 

 

 

Utvalg tilknyttet gruppestyret

Asker SK Håndball er en stor klubb og for å utvikle klubben videre, samt for å klareå nå våre målsetninger, er vi avhengig av at flere er med på laget i administrasjonen av klubben. Vi har derfor også noen meget viktige roller utenfor styret.

Rekrutteringsutvalg: 

Daglig Leder Stein Ervik tlf 40762101

 Aksel Michelet tlf 91323167 

 

Sportslig utvalg:

Består av representanter for trenergruppen 12 år og yngre, trenere for J/G15-16 år, Spillerutviklerne på både jente og guttesiden, dame- og herretrenerne, samt treneransvarlig og sportslig leder i klubben.