Løypetrase

Vester-Gyllens løypetrase: Løypekart Vestergyllen

Vester-Gyllen Løypetrase 2009 (40 km)
Fra tidligere år er nå løypa lagt om flere steder. Den største forskjellen er jo at løypa ikke kommer opp fra Asker og kjører ned til Asker til slutt. Dette kompenseres imidlertid med en mer variert og teknisk løype.

Tilsammen har løypa ca 900 høydemetere som skal forseres. I starten blir løperne bragt inn på deler av den nye lysløypa på Solli (400 moh), og her vil de teknisk dyktigste skiløperne kunne tilrive seg et forsprang, med en gang ut fra start.

5 kilometeren passeres på vei ned mot Sandungen (320 moh), før den tøffe oppstigningen til Bergsåsen (420 moh) begynner. Her er det 100 meter opp på 1 kilometer!

Deretter går det jevnt nedover fra 7 til ca 12. kilometer, hvor det serveres drikke på løypas laveste punkt (270 moh).

Herifra følger løperne den tradisjonelle traseen opp mot Mikkelsbonn (370 moh), men så tar løypa en ny runde om Grønland (430 moh).

Grønland passeres etter ca 19 kilometer, før utforkjøringene ned mot Svartvann (350 moh)begynner. Vel nede går løypa rundt Svartvann før Mikkelsbonn passeres etter 25 kilometer. Etter ca 23 kilometer er det drikkestasjon.

Fra Mikkelsbonn følger løypa igjen den tradisjonsrike traseen forbi Gampen (400 moh), Damvann og Øyevann, før Engebrenna (30 kilometer og 430 moh) og Vester-Gyllen ((430 moh)passeres.

Deretter er det utforbakke til Sandungen (35 km og 320 moh), tredje drikkestasjon på 36 kilometer, videre flat løype fram til 38 kilometer, og den siste bakken opp til mål på Vestlia som ligger på 430 moh, og som betyr at 40 kilometer er unnagjort

L%F8ypeprofil%20-%20Vestergyllen.jpg