Rutiner ved ny kasserer:

 Bank

Ved konto i Handelsbanken:

 • Ny kasserer må sende navn og legitimasjon til eva.sunde.scheel@asker-skiklubb.no
 • DL tar kontakt med banken som etter å ha mottatt navn og legitimasjon legger ny kasserer inn i nettbedriften.
 • DL får beskjed når dette er gjort og går inn i banken som administrator og gir ny kasserer de rettighetene denne skal ha og eventuelt fjerner gammel kasserer

Ved konto i DnB:

 • Ny kasserer må sende navn og legitimasjon til regnskap@okospes.no
 • Kasserer tar kontakt med banken som etter å ha mottatt navn og legitimasjon legger ny kasserer inn i nettbedriften.
 • Kasserer får beskjed når dette er gjort og går inn i banken som administrator og gir ny kasserer de rettighetene denne skal ha og eventuelt fjerner gammel kasserer

 

DIBS

 • Innbetalinger via Gruppens hjemmeside. Overføres til Gruppen påfølgende måned. Dibs rapport sendes til kasserer, som konterer Brutto beløp på rette inntektskonti. Ved større innbetalinger, overføres á konto beløp før måneds slutt.

 

Vipps;))

 • De grupper som allerede har opprettet vipps;)) betalingsordning, får kasserer tilsendt månedlig journal ved bruk av vipps;)).  De som ønsker å opprette vipps;)) som betalingsmåte, tar kontakt med «regnskapsansvarlig»  via  regnskap@okospes.no . Salgssted blir opprettet og gis navn av Gruppen f .eks AFK J 2002. Det kan opprettes flere ulike «salgssteder» opp mot samme bankkonto.

 

Månedlig rutine:

 1. Innlevering av bilag – konterte og attesterte -  innen den 10. påfølgende måned.
 2. Bank kontoutskrifter – iht bilag.  Øvrige bilag som avsetninger …
 3. Ved regnskapstekniske spørsmål – øvrige henvendelser, kontakt regnskap@okospes.no
 4. Kasserer får tilsendt resultat-, balanse-, reskontro rapporter påfølgende måned.
 5. Kasserer skal legge frem månedsresultatet for gruppestyret og styret skal behandle resultatet opp mot budsjett.

 

26. november 2018 Sølvi Dahl

 

rutinene i pdf-format

Klubbhåndbok i økonomi

2016-11-18 fullmaktsmatrise

Mal Kjøregodtgjørelse 2018

Mal utgiftsgodtgjørelse 2018

Innbetalingsskjema

Kasseoppgjørsskjema