Medlemskap

Får å være aktiv utøver i ASKs grupper må man være medlem i Asker Skiklubb.

Du kan melde deg inn her

.
Medlemskontingenten går til å dekke sentrale funksjoner i klubben (administrasjon, drift og anlegg).

Årsmedlemskap koster:

Opp til 12 år   kr.       275,- (kr. 330,- f.o.m. 2019)
13 år - 26 år  kr.       350,- (kr. 420,- f.o.m. 2019)
27 år - 66 år  kr.       500,- (kr. 600,- f.o.m.2019)
Veteran    kr.       350,- (kr. 420,- f.o.m.2019)
Familiekontingent kr.      1.000,- (Kr. 1200,- f.o.m.2019)

Livsvarig medlemskap

kr.      7.500,- (kr. 9.000,- f.o.m. 2019)

Ønsker du å melde deg ut av klubben?
Det må gjøres skriftlig til kontoret@asker-skiklubb.no

Familiekontingenten dekker inntil 2 voksne og x antall barn i samme husstand.