Medlemskap

Får å være aktiv utøver i ASKs grupper må man være medlem i Asker Skiklubb.

Du kan melde deg inn her

.
Medlemskontingenten går til å dekke sentrale funksjoner i klubben (administrasjon, drift og anlegg).

Årsmedlemskap koster:

Opp til 12 år   kr.       275,-
13 år - 26 år  kr.       350,- 
27 år - 66 år  kr.       500,-
Veteran    kr.       350,- 
Familiekontingent kr.      1.000,- 

Livsvarig medlemskap

kr.      7.500,-

Ønsker du å melde deg ut av klubben?
Det må gjøres skriftlig til kontoret@asker-skiklubb.no

Familiekontingenten dekker inntil 2 voksne og x antall barn i samme husstand.