Innkalling til årsmøte 15. mars kl 18:00

Det innkalles til årsmøte i Vestlia SA onsdag 15. mars kl. 18:00
Møtet avholdes i Store styrerom, klubbhuset Føyka

2017-03-03
svein433a

Inkalling til årsmøte for Vestlia SA - driftsåret 2016
Iht. styrevedtak innkalles det med dette, til årsmøte i Vestlia SA, for driftsåret 2016.

Årsmøtet avholdes i Store styrerom, på Føyka, den 15. mars 2017, kl 18:00

Årsmøtet skal behandle følgende:
1. Valg av dirigent
2. styrets beretning
3. Revidert regnskap
4. Innkomne forslag
5. Valg
6. eventuelt

Forslag til årsmøtet sendes formann Bjørn Tangnes, bjorn.tangnes@gmail.com innen 10. mars.

Bjørn Tangnes
Styreleder.