Årsmøte i Vestlia SA.27. februar

Det innkalles med dette, til årsmøte i Vestli SA den 27. februar 2019  kl 1800. Møtet avholdes på Føyka. Forslag som ønskes behandlet under møtets sak 4, må være styreleder bjorn.tangnes@gmail.com i hende senest 20. februar.

2018-12-10
svein433a

Årsmøtet behandler:

  1. Valg av dirigent og referent.
  2. Styrets beretning.
  3. Revidert regnskap.
  4. Innkomne forslag.
  5. Foretar valg av:

Styrets leder
Nestleder og 3-7 styremedlemmer
Revisor
Valgkomité med leder og 2 medlemmer

  1. Eventuelt.

 

Bjørn Tangnes

Styreleder.