Årsmøte i Vestlia SA.26. februar

Det innkalles med dette, til årsmøte i Vestli SA den 26. februar 2020  kl 1800. Møtet avholdes i Lille Sal på Føyka. Forslag som ønskes behandlet under møtets sak 4, må være styreleder bjorn.tangnes@gmail.com i hende senest 25. februar.

2018-12-10
svein433a

Årsmøtet behandler:

  1. Valg av dirigent og referent.
  2. Styrets beretning.
  3. Revidert regnskap.
  4. Innkomne forslag.
  5. Foretar valg av:

Ingen på valg i 2020, da alle ble valgt for to år i 2019

  1. Eventuelt.

 

Bjørn Tangnes

Styreleder.