Andre Asker Skiklubb-bakker

Fjelkenbakken
Fra boken Asker Skiklubb 100 år er nedenforstående artikkel om Fjelkenbakken hentet, ført i pennen av skihistoriker Jakob Vaage.
"Bærums Skiklub har tur til den største og vanskeligste Bakke i Christianias Omegn, Fjælkenbakken i Asker," er en notis i morgenbladet for 100 år siden.
Det ble også antydet at Fjelkenbakken var verdens største, en kjempebakke "af mægtige Dimentioner", som Asker Skiklub hadde funnet frem til.
Hvor skremmende den virket får vi et godt bilde av ved å lese referatet fra skirennet der i 1895.

"Axel Andersen Refstad gjorde et hop paa 29 meter, efter den ordinære Hopopvisning. Naa man tager Hensyn til den store Faldhøide var Refstads Hop paa 29 Meter et forfærdeligst Luftsprang.
Han saa liden ud der oppe i Luften for Tilskuerne nede paa Sletten - ja man maatte næsten brække Nakken for at følge ham deroppe i de høiere Regioner!"

picture.inc%20%285%29.jpg

Skirenn i Fjelkenbakken, G.Wentzel, 1893

Det var i denne stupbratte bakke fra 1891 at Asker Skiklubb lot arrangere de første damerenn, riktignok bare ved å la dem stå ned unnarennet. Å søippe dem utfor hoppet med slike skidrakter de hadde var komplett umulig. De lange kjoler med skjørtene så side at de sopte sneen var ikke passende antrekk til bruk i hopp. At det var damer fra Asker som vant de beste premier de første år var jo hyggelig for klubben vår og for alle tilskuerne fra Asker. Hanna Aars, Tanum vant både i 1891, 1892 og 1893.

picture.inc%20%286%29.jpg

Deltagere i Fjelkenbakken 1897.
Nr. 4 fra v. er Emma Lassen Urdahl. Hun var klubbens sekretær i de første årene. Det var ganske uvanlig at kvinner satt i styret for idrettsforeninger. Hun ble Damegruppens eneste æresmedlem. Hun virket også som bibliotekar i Asker i mange år. (Kopi av bilde fra boka Asker Skiklubb 100 år, 1989)

Disse dameskirennene i 1890-årene som var et tiltak av klubbens stifter og første formann, Laurentius Urdahl, samlet deltagelse fra mange kanter. Helt fra Horten og Skien kom de for å vise sine kunster i denne så vanskelige og upassende idrett for det svake kjønn. Asker Skiklubb var således pionerer på dette området med skirenn for damer - konfirmerede og ukonfirmerede.
Jakob Vaage

picture.inc%20%287%29.jpg

Fra Fjelkenbakken 1896.
Damene i farta. Dette er antagelig blant verden første fotos av damer som deltar i skirenn. Som man ser, kjoler og skjørt, ikke akkurat egnet fo hopping. (Kopi av bilde fra boka Asker Skiklubb 100 år, 1989)

 

Aktiviteter

18.01.2021
Åpen skileik, hoppbakke og langrennsløyper

07:00 - 23:00

Føyka

24.03.2021
Årsmøte

18:30 - 21:00

Store Sal

Aktiviteter

18.01.2021
Åpen skileik, hoppbakke og langrennsløyper

07:00 - 23:00

Føyka

24.03.2021
Årsmøte

18:30 - 21:00

Store Sal