Hoppgruppas historie 1889 -1989

Fra boken Asker Skiklubb 100 år er nedenforstående artikkel om Hoppgruppas historie fram til 1989 hentet, ført i pennen av Per Oddvar Hagen. Hele boka kan kjøpes på Føyka.Hoppgruppa

Hopp har vært på programmet til Asker Skiklubb helt fra klubben ble stiftet 14. desember 1889. Inntil 1972 var hopp/kombinert underlagt skigruppa, men fra da av ble hoppgruppa en selvstendig gruppe.
Pågangsmot og evnen til å gjøre ting anderledes kjennetegner hoppgruppa og de som har drevet gruppa opp igjennom tiden. 
Bare noen eksempler:
- I Fjelkenbakken ble kanskje verdens første hopprenn for damer avholdt før 1902.
- I 1943 arrangerte klubben et Jøssingrenn med 118 deltagere og mellom 1500 og 2000 tilskuere i Furubakken. (Dette var det illegale Asker Skiklubb og ikke den nazifiserte Asker Idrettsforening (IF Frisk og Asker Skiklubb) som arrangerte. Mange av deltagerne ble arrestert.)
- I 1984 startet hoppgruppa opp med Holmenkollen - minihopp. De fem årene gruppa har arrangert dette rennet for årsklassene 7-11 år, med ca 1000 deltagere hvert år, har vært en fest for deltagere og funksjonærer. I de tre siste årene har også kombinert stått på programmet.
Gjennom tidene har klubben hatt flere hoppbakker. Herkilbakken ved Semsvik var den aller første, men Fjelkenbakken som lå nedenfor Skaugum, var den første som var i bruk lenge. Der ble det holdt hopprenn fra klubben ble startet frem til 1902. Deretter overtok Furubakken ved Hvalstad som klubbens bakke. Ved Solvang (fra ca. 1914) lå det en bakke som bl.a ble brukt til skoleskirenn etter at Fjelkenbakken ble borte. Under Per Hanevolds oppmannstid i hoppgruppa ble Solvangbakken ombygget slik vi ser den i dag. (Revet våren 2005) Det ble nedlagt ca. 1600 dugnadstimer av klubbens medlemmer for å gjøre bakkene i stand. Det første rennet ble avholdt 15. mars 1959 med ca. 150 deltagere. Deretter har det hvert år blitt arrangert hopprenn i Solvang, bortsett fra i -88 og -89 p.g.a snømangel. (Siste renn i 1994)
Til neste år vil det 30. Solvangrenn bli arrangert. På midten av 50-årene ble det anlagt tre bakker i området ovenfor Føyka, som skulle reguleres til et parkområde i Asker sentrum. Driftige menn gav bakkene navnet "Askeladden".

picture.inc.jpg

Hopptrening i Askerparken, eller Askeladden som noen kaller bakken. Bildet er tatt en sprengkald kveld i 1983. Fra venstre: Jon Are Skarholt, Are Krogh, Geir Jensrud, Øivind Briseid, Thomas Lohne, Knut Müller, Thorbjørn Olderheim, Gisle Dahl og eneste jente, Monika Hagen. Midt bak; trener Rolf Erik Nygård, ellers skimtes Finn Erik Dahl, Øistein Hagen og Vidar Jensrud. (Bildet er kopi fra Boka Asker Skiklubb 100 år, 1989)

Dette anlegget ble i en periode sentralt for hoppaktiviten for de yngre i klubben. Fra sesongen 86/87 er "Askeladden" igjen opparbeidet til en fin rekrutteringsbakke i forbindelse med utbyggingen av Asker-parken.
Klubben har hatt mange gode hoppere. Den første store seier i klubben fikk John Hansen da han vant 1. premie i juniorklassen i Holmenkollen i 1897. I 1920-årene hadde klubben hoppere som Martin og Einar Fredboe. 

picture.inc%20%281%29.jpg


Odd Hammernes vinner kl.15 år i Lysgårdsbakken på Lillehammer i 1964. (kopi fra boka Asker Skiklubb 100 år, 1989)

picture.inc%20%282%29.jpg

Norske skispor krysser verden, skrev Sigmund Rud. Det har også Asker-gutter gjort ved flere anledninger. Her er det klubbens gode hopper Per Thyness som opptrer i klubbgenser i et renn i Harzgebirge. Året er 1951 og Per fikk "perm" i en måned for å være hopptrener i Harzer Skiverband. Dette mens han tjenestegjorde i brig. 502 og altså en tjuvstart på de offisielle idrettsutvekslingene med tyskerne etter krigen. Det ble det først i OL i Oslo 1952. (kopi fra boka Asker Skiklubb 100 år, 1989)

Senere har klubben fått 4 Norgesmestere i junior, med Per Hanevold i 1947, Per Thyness i 1950 og Odd Hammernes i 1965 og 1967. I 1947 vant Georg Thrane senior-klassen i Holmenkollen. De første årene etter krigen var en storhetstid for hoppsporten i klubben. Foruten de tre foran bør også nevnes Ragnar Baklid, Odd Høvik og Leif Nyborg som stadig kom høyt på premielisten og tok atskillige lagpokaler.
Einar og Martin Fredbo, samt Halvor Hvalstad reistei 1925 til USA, og deltok i mange renn der borte. I 1929 startet noen nordmenn med profesjonell hopping der borte. Denne profesjonelle gjengen bestod av 18 hoppere, deriblant Einar Fredbo. Den profesjonelle hoppingen i USA varte frem til 1935, da den ble oppløst. Så Asker Skiklubbs hoppere har satt spor etter seg også i USA.

picture.inc%20%283%29.jpg

Dag Fossum i Odnesbakken 1973, (kopi fra boka Asker Skiklubb 100 år, 1989)

Klubben hadde en ny storhetstid i perioden fra 1972 til 1977 da Dag Fossum og Odd Hammernes utgjorde det beste klubblag i Norge. Odds beste resultat er nr. 2 i NM stor bakke og nr. 2 i Holmenkollen i 1978. I 1976 var Odd med i de olympiske leker. Dag ble i 1974 nr. 3 i skiflyvningen i Planica og mottok Asker og Bærums Budstikkes "Sølvstikka" for beste idrettsprestasjon i Asker og Bærum det året.

picture.inc%20%284%29.jpg

Medlem av 150 meters-klubben i Vikersund 1975. Odd Hammernes bæres av de to andre medlemmene, Bassen Prydz tv. og Lars Grini. (Kopi fra boka Asker Skiklubb 100 år, 1989 ->)

Både Odd og Dag er med i "150-metersklubben". Dag har 155 meter og Odd 150 meter.
Rekrutteringsmessig har gruppa hatt et stort oppsving fra 1982 og frem til i dag.
Grunnen til dette er at det har blitt arbeidet godt med rekruttering og miljøtiltak både for utøvere og for foreldre.
Et synlig bevis for godt rekrutteringsarbeide er at Asker Skiklubb har vunnet Ola K-pokalen, som er en lagkonkurranse for hoppere i årsklassene 7-10 år, de siste syv årene!
Rekrutteringsarbeidet har også resultert i at gruppa har en A-hopper, Eirik Hagen, som har hevdet seg godt opp igjennom de yngre årsklassene. I 1987 vant han Esso-cup for junior og har representert Norge i bla.a. Nordisk Juniorlandskamp i 1985 hvor han ble nummer fem. eirik har også deltatt i Europacuprenn i Spania og i Tyskland.
En annen representant er Aage Hagen, som deltar i kombinert. Han er blitt uttatt til Nordisk Juniorlandskamp to år på rad, ble nummer fem i 1987 og nummer fire i 1988. I det første lag-NM i kombinert hvor Asker og Bærum Skikrets fikk bronse, deltok Aage på Bronselaget. 
Av de aller yngste har Knut Müller hatt mange gode resultater, den sterkeste prestasjonen var da han i Hopptreff-finalen på Raufoss i 1988 ble nummer to i klasse 13 år.

Som egen gruppe har hoppgruppa hatt følgende formenn:
1972-73 Kjell S. Kristiansen
1974-76 Kjell E. Berntzen
1976-78 Bjørn Løken
1978-81 Per Kjennerud
1981-83 Per Oddvar Hagen
1983-85 Arne Svendsen
1985-87 Hans Ø. Slettebø
1987- Arve Bekkevar

Hoppgruppa har i de senere år vært en gruppe i fremgang. Ivrig og dyktige foreldre i ledelsen har trofast vært med på preparering av hoppbakker og arrangert hoppskoler. Gode trener-ressurser har også blitt gjort tilgjengelig. Man har kunnet trekke på hoppere i egne rekker med erfaringer, og som dermed kan bringe kontinuitet inn i hoppmiljøet. En slik person var Dag Fossum som hadde påtatt seg treningen og var sterkt engasjert i å føre hopptradisjonene videre i klubben inntil han alt for tragisk gikk bort på forsommeren 1989.
Per O. Hagen

Aktiviteter

18.01.2021
Åpen skileik, hoppbakke og langrennsløyper

07:00 - 23:00

Føyka

24.03.2021
Årsmøte

18:30 - 21:00

Store Sal

Aktiviteter

18.01.2021
Åpen skileik, hoppbakke og langrennsløyper

07:00 - 23:00

Føyka

24.03.2021
Årsmøte

18:30 - 21:00

Store Sal