De lengste hoppene i klubbhistorien

Halvor Egner Granerud i Vikersund. Foto: vikersund.no
Slik har rekorden utviklet seg:
11,5 meter Wilhelm Frydenberg, 1890 Herkilbakken
24,5 meter Karl Braathen, 5. januar 1902, Furubakken
41 meter Reidar Bjerkås, 1913, Brummunddal
43,5 meter Einar Fredbo, 1929, Furubakken
85 meter Sverre Lassen-Urdahl, 1934 Planica
.
96 meter Per Thyness, 1954 Planica
.
147 meter Dag Fossum, 1974 Planica
150 meter Odd Hammernes, 1975 Vikersund
155 meter Dag Fossum, 1977 Planica
177 meter Henrik Olimb, 4.mars 2004 Vikersund
183,5 meter Tom Hilde, 16.mars 2006 Planica
189 meter Tom Hilde, 16.mars 2006 Planica
190,5 meter Tom Hilde, 17.mars 2006 Planica
191 meter Erik Renmælmo, 10.januar 2007 Vikersund
194,5 meter Tom Hilde, 12. januar 2007 Vikersund
213 meter Tom Hilde, 22.mars 2007 Planica
215,5 meter Tom Hilde, Planica 13. mars 2008
216 meter Tom Hilde, Planica 14. mars 2008
217,5 meter Tom Hilde, Planica 15. mars 2008
223,5 meter Tom Hilde, Vikersund 11. februar 2011
240 meter Halvor Egner Granerud 11. februar 2016

150-metersklubben
240 meter Halvor Egner Granerud 11. februar 2016
223,5 meter Tom Hilde, Vikersund 11. februar 2011
219 meter Vegard Swensen, Vikersund 13. februar 2015
203 meter Simen Grimsrud, Vikersund 24. januar 2013
191 meter Erik Renmælmo, Vikersund 10. januar 2007
188 meter Terje Hilde, Planica 13. mars 2008
177 meter Henrik Olimb, Vikersund 4.mars 2004
166 meter Bård Næss, Vikersund 10. januar 2007
155 meter Dag Fossum, Planica 1977
150 meter Odd Hammernes, Vikersund 1975

Aktiviteter

03.08.2020
Nestlè-lekene 2020(sommeridrettskolen har fått nytt navn)

08:30 - 15:30

Føyka

Aktiviteter

03.08.2020
Nestlè-lekene 2020(sommeridrettskolen har fått nytt navn)

08:30 - 15:30

Føyka