Sportslig utvalg i Asker Skiklubb Skiskyting

Sportslig utvalgs sammensetning vil være følgende:

  • Sportslig ansvarlig i styret (leder)
  • Oppmann eller Ansvarlig foreldretrener i hver treningsgruppe (ikke rekrutt)
  • Eventuelt 1 øvrig ressursperson fra klubben (utnevnes av sportslig ansvarlig)

Sportslig utvalgs oppgave er i hovedsak å planlegge og evaluere gruppens sportslige plan, inkl. treningstilbud/samlinger, trenersituasjonen mm og den videre sportslige utviklingen av gruppen.

Sportslig utvalg vil møtes i nødvendig omfang, tentativt i mars/april (evaluering foregående sesong, planlegging ny sesong), oktober (status, fremdrift inn mot sesongstart) og januar (status i pågående sesong).

Sportslig ansvarlig vil sørge for rapportering fra sportslig utvalg inn til styret.

Styret og nøkkelpersoner 2020-21

Funksjon: Navn: Mobil: E-post:
Leder Jennifer Blechar 90734041  jennifer.blechar@live.no
Økonomi: Silje Holland Tuvsjøen 90792645 silje@tuvsjoen.no
Sportslig ansvarlig: Tore Wettre Andreassen 99093434 andreassen_2re@yahoo.no
Anlegg Tormod Rangnes 90835716

tormra@online.no

Arrangement: Einar Børve 91339195 bbborve@hotmail.com
Rekrutt, sikkerhet, våpen:   Bente Kirkhus 95886677 bente.marie.kirkhus@if.no
       


E-postadresse for websaker

skiskyting-web@asker-skiklubb.no


E-postadresse til skiskyttergruppa
skiskyting@asker-skiklubb.no

 

Oppmenn 2019/20:

Gruppe Oppmann Telefon Mail
HL Line Wulff 47354375 line@wulff.biz
13-14  Hanne Sjøl 99281223 hanne_sjoel@hotmail.com
11-12 Jennifer Blechar 90734041 jennifer.mccarthy@live.no

 

Trenere 2019/20:

Gruppe Trener Telefon Mail
15-16 (HL) Mathilde Hustoft 47394093 mathilde.hustoft1@gmail.com
11-14 Åsmund Løvoll 92020101 asmund.lovoll@gmail.com
Tormod Ragnes 90835716 tormra@online.no
Rekrutt   TBD    
Sportslig koordinator HL Håvard Kvernerud 41900347 havard.kvernerud@ntg.no
Sportslig koordinator 11-14 Tormod Ragnes
90835716  
tormra@online.no

 

 Andre ressurspersoner 2019/20:

Nabotreffen  Lasse klemet Kollerud  kollerud@msn.com  91115208
Kretskontakt jenter Katrine Medalen   Katrine.medalen@gmail.com 99701780
Kretskontakt HL-gruppe  Gunhild Myhr(møter) gunhild.myhr@pgs.com

90114681

Rennleder (alle arrangement)     Håkon Hjorthøy hakon@hjorthoy.com

97078000

 

 

Aktiviteter

08.07.2020
Onsdagsrace 2020

18:00 - 19:00

Solheim

03.08.2020
Nestlè-lekene 2020(sommeridrettskolen har fått nytt navn)

08:30 - 15:30

Føyka

04.08.2020
Tirsdagstrening på Føyka - lange intervaller

17:00 - 18:00

Løpebanen på Føyka. Påmelding via Facebook Turløpergruppa

15.08.2020
Askerrunden 2020

10:00 - 13:00

Solheim (rett ved siden av Holmen fjordhotell)

22.08.2020
Kajakk - 3910 - Våttkort Grunnkurs havkajakk 2020 uke 34

09:00 - 17:00

Oppmøte Kajakkgruppens klubbhus