Sportslig utvalg i Asker Skiklubb Skiskyting

Sportslig utvalgs sammensetning vil være følgende:

  • Sportslig ansvarlig i styret (leder)
  • Oppmann eller Ansvarlig foreldretrener i hver treningsgruppe (ikke rekrutt)
  • Eventuelt 1 øvrig ressursperson fra klubben (utnevnes av sportslig ansvarlig)

Sportslig utvalgs oppgave er i hovedsak å planlegge og evaluere gruppens sportslige plan, inkl. treningstilbud/samlinger, trenersituasjonen mm og den videre sportslige utviklingen av gruppen.

Sportslig utvalg vil møtes i nødvendig omfang, tentativt i mars/april (evaluering foregående sesong, planlegging ny sesong), oktober (status, fremdrift inn mot sesongstart) og januar (status i pågående sesong).

Sportslig ansvarlig vil sørge for rapportering fra sportslig utvalg inn til styret.

STYRET 2017-2018

Leder
Håvard Kvernerud 
41900347
haavard.kvernerud@ntg.no


Økonomi:
Silje Holland Tuvsjøen
90792645
silje@tuvsjoen.no

 

Sportslig ansvarlig
Stener Olav Stenersen
41464995
stener.olav.stenersen@dnvgl.com


Anlegg
Aslak Løvoll
94216088
aslak.lovoll@norconsult.com


Arrangement
Arnt Ola Viken
48088616
AViken@technip.com


Våpen, sikkerhet og rekrutt
Knut Svein Ording
92225810
knut.svein.ording@dnvgl.com


E-postadresse for websaker
skiskyting-web@asker-skiklubb.no


E-postadresse til skiskyttergruppa
skiskyting@asker-skiklubb.no

 

Oppmenn 2017/18:

Gruppe Oppmann Telefon Mail
Jr Odd Lynnebakken 90995552 Odd.Lynnebakken@flytoget.no
15-16 Erik Berg-Jacobsen 91823488 erik@berg-jacobsen.no
13-14  Per Ivar Barth Berntsen  48180071 per.ivar.barth.berntsen@akersolutions.com
Thomas Tobro Wøien 90542471 thomas.woien@gmail.com
11-12 Jennifer Blechar 90734041 jennifer.blechar@live.no
Rekrutt TBC    

 

Trenere 2017/18:

Gruppe Trener Telefon Mail
JR.  Stian Bergersen 92237778 stianbergers@gmail.com
Rikke Hald Andersen   rikke_ha93@hotmail.com
15-16   Stian Bergersen 92237778 stianbergers@gmail.com
Rikke Hald Andersen   rikke_ha93@hotmail.com
Kjell Vidar Erke 91841853 kjell.vidar.erke@gmail.com
 12-14 Tore Magne Skar 92894681 tore.magne.skar@gmail.com 
11-12 Magnus Knoph 90578901 magnus.knoph@hotmail.com
Rekrutt   Geir Andersen 90892410 geir.andersen1@telenor.com
Mathilde Hustoft 47394093 mathilde.hustoft1@gmail.com
Gaute Hjerpaasen 46963673 gaute1998@gmail.com

 

 Andre ressurspersoner 2017/18:

Nabotreffen Åsmund Berg aaonsaker@hotmail.com 98268929/95237018
Kretskontakt jenter Guro Løvoll gulovoll@gmail.com 94216088/45401213
Kretskontakt HL-gruppe  Gunhild Myhr(møter) gunhild.myhr@pgs.com

90114681

Rennsjef Wenche Braathen Knoph wenche.knoph@gmail.com

9746575

Klubbavis/nettansvarlig Helge Ullern helge_ullern@yahoo.com

41544773

 

 

Aktiviteter

21.01.2018
Åpen servering

11:00 - 16:00

Vestlia

21.01.2018
Myggheim har åpent

11:00 - 15:00

Myggheim - Vestmarka

22.01.2018
Mandagstrening for voksne

19:00 - 20:00

Syrkerommet - Solheim

23.01.2018
Karamøte

10:30 - 11:30

Store Sal - Klubbhuset på Føyka

23.01.2018
Allidrett Jansløkka f. 2012

17:00 - 18:00

Jansløkka Skole