Sportslig utvalg i Asker Skiklubb Skiskyting

Sportslig utvalgs sammensetning vil være følgende:

  • Sportslig ansvarlig i styret (leder)
  • Oppmann eller Ansvarlig foreldretrener i hver treningsgruppe (ikke rekrutt)
  • Eventuelt 1 øvrig ressursperson fra klubben (utnevnes av sportslig ansvarlig)

Sportslig utvalgs oppgave er i hovedsak å planlegge og evaluere gruppens sportslige plan, inkl. treningstilbud/samlinger, trenersituasjonen mm og den videre sportslige utviklingen av gruppen.

Sportslig utvalg vil møtes i nødvendig omfang, tentativt i mars/april (evaluering foregående sesong, planlegging ny sesong), oktober (status, fremdrift inn mot sesongstart) og januar (status i pågående sesong).

Sportslig ansvarlig vil sørge for rapportering fra sportslig utvalg inn til styret.

Styret og nøkkelpersoner 2021-22

Funksjon: Navn: Mobil: E-post:
Leder Einar Børve 99585574 einbor@gmail.com
Økonomi: Silje Holland Tuvsjøen 90792645 silje@tuvsjoen.no
Sportslig ansvarlig: Per Ivar Medalen Berntsen 48180071  
Anlegg, utstyr, sikkerhet, våpen: Tormod Rangnes 90835716

tormra@online.no

Arrangement:      
Rekruttansvarlig:   Mariann Straume-Smith 91731781 mariann_straume@hotmail.com
       


E-postadresse for websaker

skiskyting-web@asker-skiklubb.no


E-postadresse til skiskyttergruppa
skiskyting@asker-skiklubb.no

 

Trenere og oppmenn 2021/22:

Gruppe

Trener

Oppmann

11-13

Frederik Ording

Lisa Kollerud

14

Kari Løvoll

Stener Stenersen

15/16

Tormod Ragnes

Aasmund Berg

Junior

Tormod Ragnes

Håkon Hjorthøy

 

 

Aktiviteter

26.10.2021
Allidrett 5 år Jansløkka 2021/22 (f.2016)

17:00 - 17:55

Jansløkka Skole

26.10.2021
Terrengløp i regi av langrennsgruppa

17:30 - 20:00

Føyka

26.10.2021
Allidrett 6 år Jansløkka 2021/22(f.2015)

18:00 - 18:55

Jansløkka Skole

27.10.2021
Petanque - Føyka 12:00-14:00

12:00 - 14:00

Føyka - petanquebanen

27.10.2021
Håndball - Loppetassen for J/G - 6 og 7 år

16:00 - 17:00

Idrettshallen ved Landøya ungdomsskole