Sportslig utvalg i Asker Skiklubb Skiskyting

Sportslig utvalgs sammensetning vil være følgende:

  • Sportslig ansvarlig i styret (leder)
  • Oppmann eller Ansvarlig foreldretrener i hver treningsgruppe (ikke rekrutt)
  • Eventuelt 1 øvrig ressursperson fra klubben (utnevnes av sportslig ansvarlig)

Sportslig utvalgs oppgave er i hovedsak å planlegge og evaluere gruppens sportslige plan, inkl. treningstilbud/samlinger, trenersituasjonen mm og den videre sportslige utviklingen av gruppen.

Sportslig utvalg vil møtes i nødvendig omfang, tentativt i mars/april (evaluering foregående sesong, planlegging ny sesong), oktober (status, fremdrift inn mot sesongstart) og januar (status i pågående sesong).

Sportslig ansvarlig vil sørge for rapportering fra sportslig utvalg inn til styret.

STYRET 2018-2019

Funksjon: Navn: Mobil: E-post:
Leder Håvard Kvernerud 41900347   haavard.kvernerud@ntg.no
Økonomi: Silje Holland Tuvsjøen 90792645 silje@tuvsjoen.no
Sportslig ansvarlig: Stener Olav Stenersen   41464995 stener.olav.stenersen@dnvgl.com  
Anlegg, utstyr, sikkerhet:   Aslak Løvoll 94216088 aslak.lovoll@norconsult.com
Arrangement: Arnt Ola Viken 48088616 AViken@technip.com
Rekruttansvarlig, våpen:   Knut Svein Ording 92225810 knut.svein.ording@dnvgl.com
       


E-postadresse for websaker

skiskyting-web@asker-skiklubb.no


E-postadresse til skiskyttergruppa
skiskyting@asker-skiklubb.no

 

Oppmenn 2017/18:

Gruppe Oppmann Telefon Mail
Jr Odd Lynnebakken 90995552 Odd.Lynnebakken@flytoget.no
15-16 Erik Berg-Jacobsen 91823488 erik@berg-jacobsen.no
13-14  Per Ivar Barth Berntsen  48180071 per.ivar.barth.berntsen@akersolutions.com
Thomas Tobro Wøien 90542471 thomas.woien@gmail.com
11-12 Jennifer Blechar 90734041 jennifer.blechar@live.no
Rekrutt TBC    

 

Trenere 2017/18:

Gruppe Trener Telefon Mail
JR.  Stian Bergersen 92237778 stianbergers@gmail.com
Rikke Hald Andersen   rikke_ha93@hotmail.com
15-16   Stian Bergersen 92237778 stianbergers@gmail.com
Rikke Hald Andersen   rikke_ha93@hotmail.com
Kjell Vidar Erke 91841853 kjell.vidar.erke@gmail.com
 12-14 Tore Magne Skar 92894681 tore.magne.skar@gmail.com 
11-12 Magnus Knoph 90578901 magnus.knoph@hotmail.com
Rekrutt   Geir Andersen 90892410 geir.andersen1@telenor.com
Mathilde Hustoft 47394093 mathilde.hustoft1@gmail.com
Gaute Hjerpaasen 46963673 gaute1998@gmail.com

 

 Andre ressurspersoner 2017/18:

Nabotreffen Åsmund Berg aaonsaker@hotmail.com 98268929/95237018
Kretskontakt jenter Guro Løvoll gulovoll@gmail.com 94216088/45401213
Kretskontakt HL-gruppe  Gunhild Myhr(møter) gunhild.myhr@pgs.com

90114681

Rennsjef Wenche Braathen Knoph wenche.knoph@gmail.com

9746575

Klubbavis/nettansvarlig Helge Ullern helge_ullern@yahoo.com

41544773

 

 

Aktiviteter

23.07.2018
Mandagstrening - Teknikk og intervall

19:00 - 21:00

Leangbukta

24.07.2018
Formiddagspadling

09:30 - 12:00

Klubbhuset, Solheim v Holmen Fjordhotell

25.07.2018
Onsdagsrace

18:00 - 19:00

Solheim

25.07.2018
Onsdagstur

19:00 - 21:00

Klubbhuset, Solheim v Holmen Fjordhotell

30.07.2018
Mandagstrening - Teknikk og intervall

19:00 - 21:00

Leangbukta