Sportslig utvalg i Asker Skiklubb Skiskyting

Sportslig utvalgs sammensetning vil være følgende:

  • Sportslig ansvarlig i styret (leder)
  • Oppmann eller Ansvarlig foreldretrener i hver treningsgruppe (ikke rekrutt)
  • Eventuelt 1 øvrig ressursperson fra klubben (utnevnes av sportslig ansvarlig)

Sportslig utvalgs oppgave er i hovedsak å planlegge og evaluere gruppens sportslige plan, inkl. treningstilbud/samlinger, trenersituasjonen mm og den videre sportslige utviklingen av gruppen.

Sportslig utvalg vil møtes i nødvendig omfang, tentativt i mars/april (evaluering foregående sesong, planlegging ny sesong), oktober (status, fremdrift inn mot sesongstart) og januar (status i pågående sesong).

Sportslig ansvarlig vil sørge for rapportering fra sportslig utvalg inn til styret.

Styret og nøkkelpersoner 2019-20

Funksjon: Navn: Mobil: E-post:
Leder Jennifer Blechar 90734041  jennifer.blechar@live.no
Økonomi: Silje Holland Tuvsjøen 90792645 silje@tuvsjoen.no
Sportslig ansvarlig: Håvard Kvernerud 41900347  haavard.kvernerud@ntg.no
Anlegg Tormod Rangnes 90835716

tormra@online.no

Arrangement: Einar Børve 91339195 bbborve@hotmail.com
Rekrutt, sikkerhet, våpen:   Bente Kirkhus 95886677 bente.marie.kirkhus@if.no
       


E-postadresse for websaker

skiskyting-web@asker-skiklubb.no


E-postadresse til skiskyttergruppa
skiskyting@asker-skiklubb.no

 

Oppmenn 2019/20:

Gruppe Oppmann Telefon Mail
Jr Nils Torgeir Wetterhus 99507980 wetter@online.no
15-16 Line Wulff 47354375 line@wulff.biz
13-14  Aasmund Berg 98268929 aaonsaker@hotmail.com
11-12 Hanne Sjøel 99281223 hanne_sjoel@hotmail.com
Rekrutt TBD    

 

Trenere 2019/20:

Gruppe Trener Telefon Mail
15-16 (HL) Mathilde Hustoft 47394093 mathilde.hustoft1@gmail.com
11-14 Åsmund Løvoll 92020101 asmund.lovoll@gmail.com
Tormod Ragnes 90835716 tormra@online.no
Rekrutt   TBD    
Sportslig koordinator HL/Jr Håvard Kvernerud 41900347 havard.kvernerud@ntg.no
Sportslig koordinator 11-14 Tormod Ragnes
90835716  
tormra@online.no

 

 Andre ressurspersoner 2019/20:

Nabotreffen  TBD    
Kretskontakt jenter Katrine Medalen   Katrine.medalen@gmail.com 99701780
Kretskontakt HL-gruppe  Gunhild Myhr(møter) gunhild.myhr@pgs.com

90114681

Rennleder (alle arrangement)     Håkon Hjorthøy hakon@hjorthoy.com

97078000

 

 

Aktiviteter

09.12.2019
Allidrett Drengsrud 5 år (f. 2014)

17:00 - 17:55

Drengsrud Skole

09.12.2019
Allidrett Solvang 5-6 år (f. 2014/13)

17:00 - 17:55

Solvang Skole

09.12.2019
Allidrett Drengsrud 6 år (f. 2013)

18:00 - 18:55

Drengsrud Skole

10.12.2019
Allidrett Jansløkka 5 år (f.2014)

17:00 - 17:55

Jansløkka Skole

10.12.2019
Allidrett Jansløkka 6 år (f.2013)

18:00 - 18:55

Jansløkka Skole