Sportslig utvalg i Asker Skiklubb Skiskyting

Sportslig utvalgs sammensetning vil være følgende:

  • Sportslig ansvarlig i styret (leder)
  • Oppmann eller Ansvarlig foreldretrener i hver treningsgruppe (ikke rekrutt)
  • Eventuelt 1 øvrig ressursperson fra klubben (utnevnes av sportslig ansvarlig)

Sportslig utvalgs oppgave er i hovedsak å planlegge og evaluere gruppens sportslige plan, inkl. treningstilbud/samlinger, trenersituasjonen mm og den videre sportslige utviklingen av gruppen.

Sportslig utvalg vil møtes i nødvendig omfang, tentativt i mars/april (evaluering foregående sesong, planlegging ny sesong), oktober (status, fremdrift inn mot sesongstart) og januar (status i pågående sesong).

Sportslig ansvarlig vil sørge for rapportering fra sportslig utvalg inn til styret.

STYRET 2018-2019

Funksjon: Navn: Mobil: E-post:
Leder Håvard Kvernerud 41900347   haavard.kvernerud@ntg.no
Økonomi: Silje Holland Tuvsjøen 90792645 silje@tuvsjoen.no
Sportslig ansvarlig: Arne Knoph   97057400 arne.knoph@gmail.com   
Anlegg   Aslak Løvoll 94216088

aslak.lovoll@norconsult.com

Anlegg Tormod Rangnes 90835716

tormra@online.no

Arrangement: Arnt Ola Viken 48088616 AViken@technip.com
Rekrutt, sikkerhet, våpen:   Knut Svein Ording 92225810 knut.svein.ording@dnvgl.com
       


E-postadresse for websaker

skiskyting-web@asker-skiklubb.no


E-postadresse til skiskyttergruppa
skiskyting@asker-skiklubb.no

 

Oppmenn 2018/19:

Gruppe Oppmann Telefon Mail
Jr Nils Torgeir Wetterhus 99507980 wetter@online.no
15-16 Line Wulff 47354375 line@wulff.biz
13-14  Håkon Hjorthøy 97078000 hakon.hjorthoy@plain.no
11-12 Ådne Hassum Lofthus 95190555 aadnelofthus@gmail.com
Rekrutt TBC    

 

Trenere 2018/19:

Gruppe Trener Telefon Mail
JR.  Stian Bergersen (Mentor) 92237778 stianbergers@gmail.com
Marthin Kirkhus 90852959 marthin.kirkhus@gmail.com
15-16   Stian Bergersen (Mentor) 92237778 stianbergers@gmail.com
Mathilde Hustoft 47394093 mathilde.hustoft1@gmail.com
Christian Bang   chrbbang@gmail.com
13-14 Gaute Hjerpaasen 46963673 gaute1998@gmail.com
Jennifer Blechar 90734041 jennifer.blechar@live.no
11-12 Marthin Kirkhus 90852959 marthin.kirkhus@gmail.com
Rekrutt   Geir Andersen 90892410 geir.andersen1@telenor.com
Mathilde Hustoft 47394093 mathilde.hustoft1@gmail.com
Gaute Hjerpaasen 46963673 gaute1998@gmail.com
Åsmund Løvoll   asmund.lovoll@gmail.com
Sportslig koordinator HL/Jr Tore Magne Skar 92894681 tore.magne.skar@gmail.com
Sportslig koordinator 11-14 Per Ivar Barth Berntsen 48180071 per.ivar.barth.berntsen@akersolutions.com

 

 Andre ressurspersoner 2018/19:

Nabotreffen      
Kretskontakt jenter Guro Løvoll gulovoll@gmail.com 45401213
Kretskontakt HL-gruppe  Gunhild Myhr(møter) gunhild.myhr@pgs.com

90114681

Rennsjef Wenche Braathen Knoph wenche.knoph@gmail.com

97746575

Klubbavis/nettansvarlig Helge Ullern helge_ullern@yahoo.com

41544773

 

 

Aktiviteter

19.12.2018
Føyka: Skiløyper - skileik -hoppbakker

07:00 - 23:00

Føyka

19.12.2018
Føyka - Skøytebane

11:00 - 22:00

Føyka

19.12.2018
Allidrett Rønningen f. 2013

17:00 - 18:00

Rønningen Skole

19.12.2018
Føyka - Løpebane med lys

17:00 - 21:00

Føyka friidrett

19.12.2018
Allidrett Rønningen f. 2012

18:00 - 19:00

Rønningen Skole