HMS-KURS 2014 - DIN SIKKERHET I FOKUS!

HMS KURS 2014.pdf

SIKKERHET ER VIKTIG!

Et sikkert, trygt og godt klubbmiljø er et fundament for padleglede!

For å forebygge og unngå ulykker, skader og uhell må vi som klubbmiljø tilegne oss god risikoforståelse, trene sikkerhet, men ikke minst må du og jeg tenke risikoeksponering i all vår planlegging!

Som medlemmer i klubben har vi et personlig ansvar for å sette oss inn og etterleve klubbens HMS policy (Helse Miljø Sikkerhet) og sikkerhetsregler.

Et hyggelig, trygt og godt klubbmiljø må vi skape sammen. Det betyr også at vi må ta vare på hverandre og kunne hjelpe i vanskelige situasjoner.

Klubben har nulltoleranse til doping og mobbing – du og jeg må ta ansvar og være bevisst våre handlinger og måten vi opptrer på.

Har du forslag eller innspill, eller vil rapportere en hendelse ikke nøl med å ta kontakt med meg ! Det kan du gjøre enten ved å ringe meg, ta kontakt for en samtale eller sende en e-post.

Jan-Gunnar Rossvoll
HMS ansvarlig
E-post kajakkjgr@gmail.com
Mobil 994 72720

PS ! Skader og farlige hendelser skal rapporteres skriftlig på klubbens skadeskjema!
Du finner skadeskjemaet nederst på denne siden, samt ved padleloggen i garderoben!
Utfylt skjema legger du i postkassen merket ”SKADESKJEMA”

 

KAJAKKGRUPPEN_HMS_POLICY.pdf

HMS_ASKERRUNDEN.pdf

GENERELL_SIKKERHET_I_KAJAKK.pdf

SIKKEHET_HAVKAJAKK.pdf

SIKKERHETSREGLER_KONKURRANSEPADLING.pdf

Regler_for_bruk_av_treningsrommet.pdf

ASK_KAJAKK_SKADESKJEMA.pdf