René Astad Dupont 2016-04-14 23:22:15

Padlelogg - App for Android enheter

Padlelogg Version 1.11.

Palogg er en App til Android baserte telefoner og nettbrett for registrering av padleturer.
Appen registrerer destinasjon og distanse for medlemmenes turer og summer distansene for medlemer og for klubber.

Krav til enhet :  Android telefon eller nettbrett med minimum Android versjon 5.0.

Installasjon:

Besøk "Google play" å telefonen og søk på "Padlelogg"

Installer Appen.

Brukerveiledning kan lastes ned her: Padlelogg brukerveiledning.pdf

God fornøyelse

René