VELKOMMEN TIL TUR OG HAVPADLING !

Gruppen ”Tur og havpadling” er for deg som har eller padler havkajakk.
Vi har 5 grunnpilarer som kort beskriver gruppens formål :

  • Naturopplevelser
  • Rekreasjon
  • Ferdigheter
  • Trening
  • Samhold

I vår meny vil du finne informasjon som underbygger dette. I motsetning til konkurransemiljøene, som vil raskest fra A til B, er i større grad selve turen, opplevelsen, samholdet og sikkerhet tilknyttet padling vårt mål.
Har du spørsmål eller savner noe på hjemmesiden – ta kontakt med meg !

Mobil 994 72720

E-post: kajakkjgr@gmail.com  

Jan-Gunnar Rossvoll