TIRSDAGS-PADLING ER I GANG

Det er ingen påmelding, - det er bare å møte opp og være klar for
tur kl. 9.30.

 

 

 

2019-04-30
supersolvi

Da er tirsdagspadlingsgruppen i gang igjen for denne sesongen.

Hver tirsdag formiddag fra kl. 09.30 er du velkommen til å være med
på rolig turpadling fra kajakkanlegget.   Det er et tilbud til de som ønsker 
å ha noen å padle sammen med, - rolig tur med mat og drikke underveis 
eller på brygga etter turen.  De som møter opp bli enige om hvor de skal 
padle (etter forholdene på det aktuelle tidspunktet og etter 
værmelding).

Turen tilpasses slik at alle som er med på tur er kofortable.  

Det er som sagt ingen  påmelding, men ta kontakt md Marit Fugleberg Flåto (mobil: 930 53 434),

dersom du har spørsmål. 

Nye deltagere er velkommen!
Vel møtt!