Frivillige til VM i maratonpadling 2020

Kajakkgruppa i Asker skiklubb skal sammen med Bærum kajakk Klubb, Strand Kajakk Klubb og Oslo Kajakklubb arrangere VM i maratonpadling i august 2020.

2018-11-13
Rune Aaby

Det forutsettes at alle klubbene deltar med frivillige under selve arrangement. Nå har vi behov for frivillige til å planlegge og organisere arrangementet. Dette skal skje i fem komitéer: Marked, BaneTeknisk, Sportspresentasjon, Service og Seremoni. Les mer

(ta inn organisasjonsplanen til Birger Vik)

Allerede weekenden 31 mai – 2 juni 2019 får vi mulighet til å prøve ut arrangementet. Vi skal da arrangere maraton World Cup stevne i den samme arenaen på Kalvøya/Kadettangen i Sandvika hvor vi et år senere skal arrangere VM. Her vil vi forhåpentligvis også få se flere av klubbens medlemmer prestere bra. Sett av weekenden 31 mai – 2 Juni 2019 allerede nå til å bli med på et flott arrangement.

Marked og BaneTeknisk er eller vil bli fullt bemannet. Til alle de øvrige komiteene er det i utgangspunktet behov for frivillige.

Generelt om kompetanse.

Til de fleste av oppgavene i komiteene er interesse og entusiasme viktigere enn spesiell kompetanse. Men har du en spesiell kompetanse kan det være av særlig stor verdi i en planleggingsfase, selv om du ikke vil forplikte deg til et uant arbeidsomfang. 

1)    Sportepresentasjon: mandatet til denne komiteen er ikke endelig avklart, men det kan være at ansvaret for produksjon av levende bilder legges her, enten det er i form av streaming eller en TV-produksjon. Det er behov for personer som kjenner til slike produksjoner og hvilke krav som bør stilles til produksjonsselskapet VM2020 skal inngå avtale med.

2)    Servicekomiteen: Dette er en komite som står for mye av planleggingen av det utenom-idrettslige: transport, innkvartering, akkreditering, informasjon. Personer som er ryddige og har litt sans for logistikk kan være gode å ha i en slik komite. Arbeidsoppgavene innad i denne komiteen kan være:

 1. Overnattingssjef. Hotellet skal stå for bestilling og endringer i bestillinger gjennom sine kanaler. Slik at vi slipper å stå for dette arbeidet.
  Transportsjef
  Sjåfører
  Info Gardermoen / Info hotell
 2. Cateringsjef, Egen gruppe.
  Catering ass.
 3. Akkrediteringssjef
  Akkrediterings-assistenter
  Vakter for å kontrollere adgang til de forskjellige akkrediterings soner.
  VIP-verter. Trolig ikke nødvendig til World Cup. ( se også Landsvert, under)
  Kandidater :    funksjon: samle inn personal data med bilde og ha et system for å produsere akkrediteringskortene.
 4. Informasjonssjef ( der er hotellet, spising kl 13 etc…)
  Skilting. (må snart ha veiskilting på plass).HMS:
  Event Medical Director ( Norsk Folkehjelp etc) ( under VM vil byfesten stille med førstehjelps apparat.)
  Doping chaperones.
 5. Turistinfo
  Parkeringsvakter

3)      Seremonikomiteen: Bærum Kommune/Sandvika Byfest vil bidra til det underholdningsmessige med åpningsseremonien. Vi trenger noen som tar ansvar for det som skal skje etter ICFs protokoll under åpning- og medaljeseremonier. Leser man ICFs Protocol Guidelines og har sett noen medaljeutdelinger live eller på TV skulle man være godt rustet til oppgaven.

 

 

Kontakter

Ta kontakt hvis du ønsker å bidra og vil avklare forutsetningene nærmere. Enten direkte til daglig leder i VM2020 Birger Vik, e-post birvi@online.no eller til styret i klubben.