Økt aktivitet i klubben for 4. år i trekk, - utelukkende fordi klubbens damer padler lengre...

Padleloggen for 2018 er klar. For 4. år på rad øker antall km som vi har registrert. Vi var kun knappe 700 km fra å sette ny rekord. 

2019-01-03
René Astad Dupont

Hele økningen siden 2015 kan tilskrives økt padleiver blant klubbens damer. I 2015 padlet damene "kun" 8604 km. I 2018 padlet de 18177 km.

Se oversikten her

Se detaljer for 2018 her