Vaktordning på klubbanlegget

Vi blåser liv i vaktordningen på klubben igjen med oppstart 1 september. Denne gangen er det de med fornavn som begynner med K til P som er de heldige.

2021-08-19
obrynestad

Du finner sjekkliste med detaljer om hvordan vakten utføres og liste med når du eventuelt skal ha vakt her:

Vaktordning

Sjekk listen og noter når din vakt er med en gang. Hvis du ikke står på listen får du vakt senere. Dette er en enkel oppgave som tar maks 30 minutter, så vi håper at alle er med å bidrar!