Vaktliste 2017-18

For å ta vare på det flotte anlegget vårt må medlemmene i kajakkgruppa delta i vakttjeneste.
Man får bare en vakt per år, og hver uke er det 3 medlemmer som deler på vakten.
Bytt gjerne internt hvis den oppsatte uka ikke passer. Se link til vaktliste nedenfor.
Sjekkliste for vakttjeneste finnes på klubben.

Kajakk Vaktliste 2017 rev 01.pdf

Vaktliste 2016-2017

For å ta vare på det flotte anlegget vårt må medlemmene i kajakkgruppa delta i vakttjeneste.
Man får bare en vakt per år, og hver uke er det 3 medlemmer som deler på vakten.
Bytt gjerne internt hvis den oppsatte uka ikke passer. Se link til vaktliste nedenfor.
Sjekkliste for vakttjeneste finnes på klubben.

Kajakk_Vaktliste-2016 rev01.pdf