Solliparkering 2017-2018

Solliparkeringen er en viktig inntekstkilde for langrennsgruppa, og vaktene er obligatorisk dugnad for alle medlemmer av Asker Skiklubb Langrenn.
Parkeringsplassen på Solli eies av Asker kommune. Langrennsgruppa har avtale med kommunen om å utføre parkeringen. En hovedårsak til at vi er tilstede er dirigeringen av trafikken.

Vaktlisten

Det settes i år opp en vaktliste for hele sesongen som i utgangspunktet varer frem til påske. Det vil bli satt opp vakter i forbindelse med jul og nyttår men her har vi redusert bemanningen noe i forhold til at vi starter opp noe senere på dagen disse dagene. Vi tar forbehold om at endringer kan skje.

Antall vakter per familie
Vi har i år økt vaktlengdene noe, for å kunne redusere antall dager med vakt. Viktig at vaktleder avklarer og bekrefter at vaktene har oppfattet oppgaven og stiller i god tid i forkant av helgen. Presiserer at alle endringer må meldes på mail til vaktleder som bekrefter mottak av endringsønske. Dette gjelder også i de tilfeller en vakt velger å benytte seg av en av de oppgitte ekstravaktene.

Vaktinstruks
Du finner her to instrukser:
1. Vaktinstruks for VAKTLAGET 2017-2018
Dette er instruks alle på vaktlaget må lese og kjenne til vedrørende gjennomføring av selve vakten. 

2. Vaktinstruks for VAKTLEDER 2017-2018
Dette er instruks for vaktleder (og vakt 3 som overtar vaktlederansvaret del 2 av dagen) som må leses.