Solliparkering 2019-2020

Langrenns gruppen i Asker Skiklubb har avtale med kommunen om å administrere parkeringen for å sikre en god avvikling av parkering samt trafikken til og fra Solli.


For å ivareta denne oppgaven er vi avhengig av at gruppens medlemmer stiller på dugnad og vi har startet arbeidet med å sette opp vaktlister for Solliparkeringen for kommende sesong.


Vaktlisten – Det settes i år, som i fjor, opp en vaktliste for hele sesongen. Det vil bli satt opp vakter i forbindelse med jul og nyttår men her har vi redusert bemanningen noe i forhold til at vi starter opp noe senere på dagen disse dagene. Vi tar forbehold om at endringer kan skje. Vaktlisten er sendt ut til alle vakter men vil også sendes ut i forkant av hver vakthelg som en påminnelse.
I tilfeller uten skiføre vil vaktene avlyses i forkant.


Antall vakter per familie - Antallet medlemmer i Langrenns gruppen gjør at kan vil bli flere vakter per familie – også for de som kun har ett barn i familien. Vi følger alfabetisk rekkefølge på listen men varierer som tidligere, hvor i alfabetet vi stater.


Endringsønsker / kan ikke stille - Vi tar ikke opp ønsker om vakter på forhånd og overlater endringsønsker og koordinering av dette til medlemmene selv. Med andre ord; de som får vakter på dager de ikke kan, må selv sørge for å bytte innbyrdes. Som tidligere vil vi ha en liste over personer som vil tilby seg å overta vakten mot betaling. Lykkes ikke dette, eller man unnlater å stille i henhold til vaktlisten, har styret i Asker Skiklubb Langrenn besluttet at medlemmet blir ilagt et gebyr på NOK 750,-. Dette vippses til kode 77299 og bekreftelse sendes til en av de undertegnede. Vi håper på forståelse for denne restriktive ordningen.

Ekstravakt? – Det er også mulighet å melde seg som ekstravakt mot betaling. Enten selv, eller om man har ungdommer i huset (over 15 år). Betaling per vakt er NOK 600,-.

Ekstravakter for sesongen:

Navn mail tlf
Felicia Østensen felicia1907@outlook.com 905 81 134
Elliot Østensen elostensen@gmail.com 908 57 384
Theodor Østensen thostensen20@gmail.com 948 05 243
Gard Risløy Borgheim gard@borgheim.no 413 94 114

 

Vaktinstruks

Du finner her to instrukser:
1. Vaktinstruks for VAKTLAGET
Dette er instruks alle på vaktlaget må lese og kjenne til vedrørende gjennomføring av selve vakten. 

2. Vaktinstruks for VAKTLEDER 
Dette er instruks for vaktleder (og vakt 3 som overtar vaktlederansvaret del 2 av dagen) som må leses.