hakonhj 2019-11-05 20:53:28
Som følge av smitteøkningen etter nyttår i Oslo og omegn har byrådet i Oslo anbefalt at arrangement av den størrelsen som Askersprinten utgjør ikke arrangeres. Arrangørklubbene følger selvfølgelig de retningslinjer som kommer.
 
Det betyr at Askersprinten ikke blir arrangert 18/19-1 som planlagt.
 
Vi ønsker ikke å avlyse rennet og håper å få til samme arrangement noe senere i sesongen i henhold til de retningslinjer og anbefalinger som myndighetene gir. Det jobbes med avklaring av mulige datoer.
 
Blir det mulig å arrangere Askersprinten vil vi ta utgangspunkt i gjeldende planer slik de er presentert i invitasjon. Påmeldinger/ventelister slik de er idag vil danne grunnlag for oppsett av startlister for kommende renn, det vil ikke bli lagt opp til ny påmelding.
 
Mulig ny dato vil publiseres så snart det er avklart.
 
Vi beklager sterkt at vi tross alle smittevernstiltak planlagt ikke får til rennet som vi vet mange utøvere har sett frem til!

 

 

 

 

Link til påmelding JRhttps://forms.gle/pESThcPUwV2DVTPd7

Påmeldte rekrutt, J/G 11-16: Oversikt over påmeldte.pdf

Link til påmelding Rekrutt, J/G-> 16: https://forms.gle/UBKgKpD5wUJhLUfz6

 

Askersprinten planlegges arrangert i Holmenkollen 19.1.21 for 11-16 års klassene. Rekrutter går 18.1.19. Arrangementet vil bli gjennomført i henhold til gjeldende Covid-19 retningslinjer.

NB:  Rekrutter går mandag 18.1 i forkant av Jr renn. Andre grupper går tirsdag 19.1.

Da usikkerheten er stor denne sesongen er vi nødt til å gjøre en rekke endringer fra et normalår. Å arrangere et kveldsrenn i denne størrelsen krever mye fra klubbene og representerer en vesentlig økonomisk risiko ved avlysning. Vi strekker oss langt for å få til arrangement for utøverne og gjør hva vi kan får å få til et renn med god ramme. Arrangementet vil derfor i år ikke gå som et tradisjonelt kretsrenn, men som et klubbinitiativ med primær fokus på å faktisk få til arrangement i en krevende tid. Det betyr følgende endringer fra tidligere:

 • Vi benytter et alternativ til EQ timing for administrasjon og tidtagning
 • Rennet vil gå som en sprintdistanse uten strafferunder med tidstillegg for bom, for å oppnå:
  • Reduksjon av funksjonærer
  • Behov for plassen strafferundene tar på stadion
  • Reduksjon av løpstid for å rekke flest mulig utøvere
 • Covid-19 tilpasninger (ikke utfyllende liste):
  • Rekrutter vil ikke ha innskyting – kun renn
  • Innskyting i 2 puljer – rennavvikling deles opp med pause mellom kohorter
  • Deltager premier utdeles ved målgang eller før start. Ingen pallpremier eller seremoni utover dette.
  • Ingen varmestue eller innendørs kafeteria
  • Ingen innendørs salgsboder
  • Begrensning på antall ledsagere og innskytere etc
  • Registrering av alle ledsagere
  • Så snart man har fått premie og levert startnummer plikter man å hente våpen og forlate stadion (ledsager med utøvere i flere aldersklasser kan avtale tilstedeværelse med rennledelse særskilt)
 • Vi kommer til å benytte en mer manuell tidtagningsløsning med noe større risiko for feil. Denne er tilpasset de økonomiske rammer som gjelder for et arrangement som potensielt avlyses på kort varsel. 
 • NSSFs regelverk vil forøvrig gjelde for arrangementets gjennomføring.
 • Det jobbes for å få inntil 250 utøvere for rennet. Dette krever oppdeling i puljer etter gjeldende regler. Det vil kunne skje at påmeldte utøvere får melding om reduksjon av plasser ved behov for Covid-19 justeringer.
 • OASSK utøvere prioriteres ved antallsbegrensninger.
 • Påmelding er planlagt åpnet (egen link følger) 16 desember– i etterkant av Skiskytterforbundets oppdatering av Covid-19 retningslinjer som kommer 15.desember

 

 

Løypekart:

 

Startliste og skivefordeling innskyting (ny startliste med retting av noen brikkenr): 

 

Laglederinnstruks:

AskerSprinten2020 - Laglederinnstruks.pdf

 

Invitasjon:  

Invitasjon AskerSprinten 2021.pdf

Invitasjon AskerSprinten 2021 JR.pdf

 

Aktiviteter

21.01.2021
Registrering for bruk av skøyteisen

00:00 - 23:55

Føyka - Skøytebane

21.01.2021
Trening på Friidrettsbanen

06:00 - 21:00

Føyka

21.01.2021
Åpen løpebane (stengt ved snøvær)

07:00 - 23:00

Føyka stadion

21.01.2021
Åpen skileik, hoppbakke og langrennsløyper

07:00 - 23:00

Føyka

21.01.2021
Åpen skøytebane

10:00 - 22:00

Føyka