RENNRUTINER

Påmelding til renn Påmelding gjøres av den enkelte utøver / foresatt via internett gjennom Minidrett.no. Dere må være registrert i ’Min Idrett’ med brukernavn og passord for å kunne utføre påmeldingen.   Frist for påmelding er gjerne helga før rennet. Til mange renn kan en også etteranmelde seg mot ekstra avgift. Etteranmelding dekkes ikke av Skiskyttergruppa.

 Transport til renn Det oppfordres til samkjøring til renn. Det er både hyggelig og miljøvennlig.

Oppfølging fra foreldre på renn Det er viktig å se til at utøver er på plass tidlig nok på arenaen. Erfaringsmessig kan det gjerne ta litt tid før en finner innskytingsskive og har klargjort våpen og ski. Rennet er som oftest delt i to med innskyting og renn for en gruppe (gjerne de yngste) på formiddagen, og innskyting og renn for resten på ettermiddagen.   Alle foreldre bør bidra på renn. Oppmenn for gruppene setter som regel opp en oversikt over lagledelse og innskytere for det enkelte renn.  Innskytingslister sendes på mail og legges på websiden (under "Innskyting") så snart det er klart, men det kan være endringer i disse også umiddelbart før rennet, så det er lurt å sjekke at det ikke er endringer før rennet.  Alle foresatte bør være forberedt på å bidra selv om en ikke har erfaring fra renn tidligere.

Oppgavene på renn er:

1.     Lagleder: Hente startnummer på rennkontor, og dele ut disse. Klistre startnummer på våpen. Jobber bak gjerdet på standplass.

2.     Opproper/ køordner for innskyting: Passe på at alle løpere er klare til innskyting i tide. Jobber bak gjerdet på standplass. 

3.     Innskyter: Innskyting skjer på pappblinker slik at en kan sjekke treffpunkt. En justerer sikte et antall knepp ut fra hvor middelpunktet av treff ligger i forhold til sentrum av blinken. Innskyting kan se mer alvorlig ut enn det i virkeligheten er. Etter litt instruksjon på trening kan alle i prinsippet skyte inn utøvere. Klubben har innskytingskikkerter. Jobber inne på standplass/får utdelt vest av arrangør.

4.     Legge frem våpen (tom 16 år): Legg frem våpen på matta til løperne på innskyting. Jobber inne på standplass/får utdelt vest av arrangør.

5.     Utplassering av våpen i stativ – mellom innskyting og rennstart. Kontroller at magasin er fulle. 2 personer. Jobber inne på standplass. Overtar vest fra innskyter og våpenfremlegger (hvis disse ikke selv plasserer ut våpen)  

Innskytingslister:

Innskytingslister til renn legges ut på facebookgruppe: 

www.facebook.com/groups/asker.skiskyting

Aktiviteter

24.08.2019
KM i orientering -langdistanse

10:00 - 15:00

Dikemark

25.08.2019
KM orientering - stafett

10:00 - 15:00

Dikemark

25.08.2019
Back to School - aktivitetsdag

13:00 - 15:00

Føyka

26.08.2019
Kretsstevne 2019 - 2- løp

18:00 - 20:30

Føyka

26.08.2019
Medlemsmøte

19:00 - 22:00

Føyka Store sal