Styret og nøkkelpersoner 2021-22

Funksjon: Navn: Mobil: E-post:
Leder Einar Børve 99585574 einbor@gmail.com
Økonomi: Silje Holland Tuvsjøen 90792645 silje@tuvsjoen.no
Sportslig ansvarlig: Per Ivar Medalen Berntsen 48180071  
Anlegg, utstyr, sikkerhet, våpen: Tormod Rangnes 90835716

tormra@online.no

Arrangement:      
Rekruttansvarlig:   Mariann Straume-Smith 91731781 mariann_straume@hotmail.com
       


E-postadresse for websaker

skiskyting-web@asker-skiklubb.no


E-postadresse til skiskyttergruppa
skiskyting@asker-skiklubb.no

 

Trenere og oppmenn 2021/22:

Gruppe

Trener

Oppmann

11-13

Frederik Ording

Lisa Kollerud

14

Kari Løvoll

Stener Stenersen

15/16

Tormod Ragnes

Aasmund Berg

Junior

Tormod Ragnes

Håkon Hjorthøy