Strategi

Strategi 2015-2020

Dette strategidokumentet er basert på hva styret oppfatter som etablert praksis, tidligere strategidokument 2010-2015, sportslig rammeplan og andre etablerte policies og retningslinjer. Strategien ble gjennomgått på klubbmøte 18. november 2015 og fremlagt for årets møte for håndballgruppen i 2016. Last ned og les hele strategien ved å klikke på denne linken: 

Sportslig Strategi 2016-2020 (Gjennomgått på klubbmøte 18112015).pdf

 

Hovedmålsetninger - er under utvikling