Veiledning for Arrangementsansvarlig

(NB: Tekst nedenfor er et utkast som er gjenstand for evaluering og diskusjon. Send gjerne kommentarer og innspill til styret.) 

  • Vervet varer 12 måneder fra/til 1. Oktober hvert år
  • Ansvar for all koordinering knyttet til NM dersom laget kvalifiseres (HER KOMMER RUTINEBESKRIVELSE/LINK)
  • Hovedansvar for å arrangere turneringer som laget er ansvarlig for (HER KOMMER RUTINEBESKRIVELSE/LINK), herunder å fordele arbeidsoppgaver blant foreldrene på laget.
  • Arrangementsansvarlig skal kunne håndtere Cup-Assist. Dette er en IT løsning som  brukes til å produsere kamp oppsett ved turneringer, innlegging av resultater, og oppsett av sluttspillkamper. (HER KOMMER RUTINEBESKRIVELSE/LINK)