Veiledning for Hallansvarlig

  • Hovedkontakt med kommunen (de ønsker èn person som kontaktflate)
  • Søknad om treningstider (ligger dette inn i årshjulet?)
  • Søknad om haller ifbm arrangementer
  • Koordinere dersom det er flere arrangmenter på samme dag
  • Fordele treningstider når vi får tildelt haller/gymsaler
  • Fordelingsmøte med alle trenerne
  • Dokumentere og publisere treningstidene