Veiledning for Kampansvarlig

(NB: Tekst nedenfor er et utkast som er gjenstand for evaluering og diskusjon. Send gjerne kommentarer og innspill til styret.) 

  • Vervet varer 12 måneder fra/til 1. Oktober hvert år
  • Kampansvarlig sørger for at informasjon knyttet til kamper og turneringer, går mellom trener og spillerne.
  • Kampansvarlig administrerer påmelding av spillere til turneringer. Det anbefales at (REFERANSE TIL SMS LØSNING) benyttes for å få bekreftet påmelding fra spillerne. (HER KOMMER RUTINEBESKRIVELSE)
  • Kampansvarlig melder på lag til turneringer
  • Kampansvarlig holder kontroll over at spillere har løst lisens og at dette fremlegges ved deltakelse i US turneringer. (HER KOMMER RUTINEBESKRIVELSE/LINK)
  • Kampansvarlig samler inn drakter ved sesongslutt og gir disse til materialforvalter i styret.
  • Kampansvarlig bidrar med informasjon til klubbavisen i Asker Skiklubb, og til nyhetsbrev i Volleyballgruppa. Informasjon sendes til  informasjonsansvarlig i styret.