Veiledning for Lagleder

(NB: Tekst nedenfor er et utkast som er gjenstand for evaluering og diskusjon. Send gjerne kommentarer og innspill til styret.) 

  • Vervet varer 12 måneder fra/til 1. Oktober hvert år
  • Lagleder er spillernes ombudsmann og skal søke å bidra til at alle har det bra, være en spillerne/foreldrene kan gå til om noe er ugreit, og ta opp slike forhold med trenere og/eller styret.
  • Lagleder sørger for at informasjon går mellom trener og spillerne, med unntak av informasjon som skal håndteres av kampansvarlig og arrangementsansvarlig (se egne instrukser for disse rollene)
  • Lagleder må i samarbeid med trenere til enhver tid holde oversikt over hvem som er med på laget, herunder nye som kommer til, og spillere som slutter. Nye spillere og spillere som slutter må meddeles pr mail til askvolleykasserer@gmail.com med fullt navn, fødselsår, mailadresse til mor/far og mobilnr til mor/far.
  • Lagleder vil motta lister fra styret som er hentet fra Asker Skiklubbs informasjonssystem (”Web Org”), og sørge for at informasjonen er korrekt.
  • Lagkontakt har ansvar for å dele ut og samle inn draktsett fra spillerne ved begynnelsen og slutten av sesongen. Draktene skal etter sesongslutt innleveres til materialforvalter.
  • Lagkontakt innkaller og leder foreldremøte sammen med trener hver høst.  Lagkontakt deltar også gjerne på spillermøtene som trener innkaller til.
  • Lagleder bør delta på ett styremøte pr sesong (høst/vinter), og på årsmøtet
  • Lagleder tar sammen med lagets foreldregruppe initiativ til sosiale arrangement, eller turneringer som laget ønsker å delta på.