Lagenes egne sider på Facebook

Hvert lag har egne lukkede Facebookgrupper der daglig kommunikasjon mellom spillere, lagledere og foreldre skjer.

For å få tilgang til disse sidene, ta kontakt med lagleder eller administrator på respektive Facebook-grupper.

Asker SK Volleyball Administrasjon

Asker SK Volleyball GU15

Asker SK Volleyball JU15

Asker SK Volleyball GU19

Asker SK Volleyball JU19/K3

Asker SK Volleyball H2/H3

Asker Skiklubb Sandvolleyball jr.