Oversikt over vesentlige økonomiske prinsipper knyttet til drift av Volleyballgruppa. Disse er under arbeid, men foreløpig ser dette slik ut:

JUNIOR AVDELING *

ANDRE UTGIFTER

Spesifikasjon av utgift

KLUBB

LAG

SPILLER

Turneringsavgifter Ungdomsserien/ Regionmesterskap/Norgesmesterskap

X

   

Dommerutgifter Norgesmesterskap

X

   

Turneringsavgift for 1 Cup pr lag/år inntil kr. 2.500,-

X

   

Pysj Cup

X

   

Reise og oppholdsutgifter

   

X

Halleie

X

   

*Dette inkluderer herre/damelag der hovedtyngden er spillere fra junioravdelingen

 

HERRER/DAMER DIVISJON ELITE (Elite/1. div/2. div)**

Spesifikasjon av utgift

KLUBB

LAG

SPILLER

Sesongpåmelding

 

X

X

Dommerutgifter

 

X

X

Kvalifiseringsspill

 

X

X

Turneringsavgifter

 

X

X

Halleie Treninger og kamper

 

X

X

Utgiftsfordeling til kvalifiseringsmesterskap

 

X

X

Reiser

 

X

X

** Spillerkontrakter angir forhold rundt lagkasse, og at spillere er ansvarlig for eventuell underdekning

 

MATERIELL

Spesifikasjon av utgift

KLUBB

LAG

SPILLER

Drakter ved behov

X

   

Øvrig bekledning/sko

   

X

Baller

X

   

Medisinbag/påfyll til hvert lag

X

   
       

 

TRENERUTGIFTER

 Spesifikasjon av utgift

KLUBB

LAG

SPILLER

Standard honorar for trenere per treningsgruppe

X

   

Kjøregodtgjørelse for trenere til turneringer

X

   

Treningsdress til trenere og støtteapparat

X

   

Treningsavgift for barn av foreldretrenere

X

   

På forhånd avtalt kursavgifter for trenere

X

   

På forhånd avtalt kursavgifter for dommere

X

   
       

Spesifikasjon av utgift

KLUBB

LAG

SPILLER

Kostnader til dommerutdanning

X

   

Annet som laget bestemmer skal dekkes av felleskassen

 

X